Першае пасланьне да Карынфянаў, разьдзел 12

Не хачу пакідаць вас, браты, каб ня ведалі вы і пра дары духоўныя.

Ведаеце, што, калі вы былі язычнікамі, дык хадзілі да безгалосых ідалаў - так, быццам вялі вас.

Таму маўляю вам, што ніхто, гаворачы ў Духу Божым, ня вымавіць анафэмы на Ісуса, і ніхто ня можа назваць Ісуса Госпадам, як толькі ў Духу Сьвятым.

Дары ёсьць розныя, а Дух адзін і той самы;

і служэньні розныя, а Гасподзь адзін і той самы;

і дзеяньні розныя, а Бог адзін і той самы, Які дзее ўсё ва ўсіх.

Але кожнаму даецца выяўленьне Духа на карысьць:

аднаму даецца Духам слова мудрасьці, другому слова веданьня, тым самым Духам;

іншаму вера, тым самым Духам; іншаму дар ацаленьня, тым самым Духам;

іншаму цудадзействы, іншаму прароцтва, іншаму распазнаньне духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэньне моваў.

А ўсё гэта дзее адзін і той самы Дух, надзяляючы кожнага асобна, як Яму заўгодна.

Бо, як цела адно, але мае многа чэлесаў, і ўсе чэлесы аднаго цела, хоць іх многа, складаюць адно цела, - так і Хрыстос.

Бо ўсе мы адным Духам хрысьціліся ў адно цела, Юдэі альбо Эліны, рабы альбо вольнікі, і ўсе напоены адным Духам.

А цела не з аднаго чэлеса, а з многіх.

Калі нага кажа: я не належу да цела, бо я ня рука, дык няўжо яна таму не належыць да цела?

І калі вуха скажа: я не належу да цела, бо я ня вока, дык няўжо яно таму не належыць да цела?

Калі ўсё цела - вока, дык дзе слых? Калі ўсё - слых, дык дзе нюх?

Бог разьмеркаваў чэлесы, кожнаму ў целе, як Яму было заўгодна.

А калі б усе былі адным чэлесам, дык дзе было б цела?

А цяпер чэлесаў многа, а цела адно.

Ня можа вока сказаць руцэ: ты мне не патрэбная; альбо ж таксама галава нагам: вы мне не патрэбныя.

Наадварот, чэлесы цела, якія здаюцца слабейшымі, намнога больш патрэбныя,

і якія нам здаюцца меней высакароднымі ў целе, іх мы якраз і атачаем найбольшым дбаньнем;

і няпрыстойныя нашыя чэлесы патрабуюць асаблівага ўпрыстойваньня, а прыстойныя нашыя чэлесы ня маюць патрэбы ў гэтым. Але Бог так суразьмерыў цела, што менш дасканаламу чэлесу наказаў большае дбаньне,

каб ня было падзелу ў целе, а ўсе чэлесы аднолькава рупіліся адзін пра аднаго.

Таму, калі пакутуе адзін чэлес, пакутуюць разам зь ім усе чэлесы; славіцца адзін чэлес, зь ім радуюцца ўсе чэлесы.

І вы - цела Хрыстовае, а паасобку - чэлесы.

І адных Бог паставіў у Царкве, па-першае, апосталамі, па-другое, прарокамі, па-трэйцяе, настаўнікамі; далей адным даў сілу цудадзейную, таксама дары ацаленьня, дапамогі, кіраваньня, розныя мовы.

Ці ўсе апосталы? ці ўсе прарокі? ці ўсе настаўнікі? ці ўсе цудадзеі?

ці ўсе маюць дар ацаленьня? ці ўсе гавораць мовамі? ці ўсе тлумачаць?

Дбайце пра дары большыя, і я пакажу вам шлях яшчэ лепшы.