Book of Deuteronomy, глава 30

ÑC‚nd se vor Ónt‚mpla toate aceste lucruri, binecuv‚ntarea şi blestemul pe care le pun Ónaintea ta, dacă le vei pune la inimă Ón mijlocul tuturor neamurilor Óntre care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, dacă te vei Óntoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce Ónapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va str‚nge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va Ómprăştia Domnul, Dumnezeul tău.

Chiar dacă ai fi risipit p‚nă la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va str‚nge Domnul, Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute.

Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce Ón ţara pe care o stăp‚neau părinţii tăi, şi o vei stăp‚ni; Óţi va face bine, şi te va Ónmulţi mai mult dec‚t pe părinţii tăi.

Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va tăia Ómprejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.

Domnul, Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urÓ şi te vor prigoni.

Şi tu, te vei Óntoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui, şi vei Ómplini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi.

Domnul, Dumnezeul tău, te va umple de bunătăţi, făc‚nd să propăşească tot lucrul m‚inilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul păm‚ntului tău; căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi r‚nduielile Lui scrise Ón cartea aceasta a legii, dacă te vei Óntoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.

Nu este Ón cer, ca să zici: ÑCine se va sui pentru noi Ón cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o Ómplinim?î Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ÑCine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o Ómplinim?î Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, Ón gura ta şi Ón inima ta, ca s-o Ómplineşti.

Iată, Óţi pun azi Ónainte viaţa şi binele, moartea şi răul.

Căci Óţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi r‚nduielile Lui, ca să trăieşti şi să te Ónmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuv‚nteze Ón ţara pe care o vei lua Ón stăp‚nire.

Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te Ónchini Ónaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi pieri, şi nu veţi avea zile multe Ón ţara pe care o veţi lua Ón stăp‚nire, după ce veţi trece Iordanul.

Iau azi cerul şi păm‚ntul martori Ómpotriva voastră că ţi-am pus Ónainte viaţa şi moartea, binecuv‚ntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi săm‚nţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascult‚nd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta at‚rnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui Ón ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacovî.