Book of Isaiah, глава 62

ÑDe dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi Ónceta, p‚nă nu se va arăta m‚ntuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde.

Atunci neamurile vor vedea m‚ntuirea ta, şi toţi Ómpăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va hotărÓ gura Domnului.

Vei fi o cunună strălucitoare Ón m‚na Domnului, o legătură Ómpărătească Ón m‚na Dumnezeului tău.

Nu te vor mai numi Părăsită, şi nu-ţi vor mai numi păm‚ntul un pustiu, ci te vor numi: ,Plăcerea Mea este Ón eaí, şi ţara ta o vor numi Beula: ,Măritatăí; căci Domnul Œşi pune plăcerea Ón tine, şi ţara ta se va mărita iarăşi.

Cum se uneşte un t‚năr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine.î ÑPe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi nici noapte! Voi care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc!

Şi nu-I daţi răgaz, p‚nă nu va aşeza din nou Ierusalimul, şi-l va face o laudă pe păm‚nt.

Domnul a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui cel puternic, zic‚nd: ,Nu voi mai da gr‚ul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit.

Ci cei ce vor str‚nge gr‚ul, aceia Ól vor m‚nca şi vor lăuda pe Domnul, şi cei ce vor face vinul, aceia Ól vor bea, Ón curţile locaşului Meu celui sf‚nt.î ÑTreceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare!

Iată ce vesteşte Domnul p‚nă la marginile păm‚ntului: ,Spuneţi fiicei Sionului: ,Iată, M‚ntuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg Ónaintea Lui.

Ei vor fi numiţi ,Popor sf‚nt, Răscumpăraţi ai Domnului.í Iar pe tine, te vor numi ,Cetate căutată şi nepărăsită.î