Book of Psalms, псалом 15

(Un psalm al lui David.) Doamne, cine va locui Ón cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfÓnt?

-Cel ce umblă Ón neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă.

Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.

El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe ceice se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba Ónapoi, dacă face un jurămÓnt Ón paguba lui.

El nu-şi dă banii cu dobÓndă, şi nu ia mită Ómpotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină nici odată.