Book of Psalms, псалом 91

Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Œnalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic, zice despre Domnul: ,,El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu Ón care mă Óncred!`` Da, El te scapă de laţul vÓnătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.

El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua, nici de ciuma, care umblă Ón Óntunerec, nici de molima, care bÓntuie ziua nameaza mare.

O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentrucă zici: ,,Domnul este locul meu de adăpost!`` şi faci din Cel Prea Œnalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

Căci El va porunci Óngerilor Săi să te păzească Ón toate căile tale; şi ei te vor duce pe mÓni, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Vei păşi peste lei şi peste năpÓrci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. - ,,Fiindcă Mă iubeşte-zice Domnul-deaceea Ól voi izbăvi; Ól voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

CÓnd Mă va chema, Ói voi răspunde; voi fi cu el Ón strÓmtorare, Ól voi izbăvi şi -l voi proslăvi.

Œl voi sătura cu viaţă lungă, şi -i voi arăta mÓntuirea Mea``.