Кніга Псальмаў, псальм 50

Кіроўцу хору. Псальма Давідава,

калі да яго прыходзіў прарок Натан пасьля таго, як Давід увайшоў да Вірсавіі.

Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх загладзь беззаконьні мае!

Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне:

бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною.

Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму справядлівы Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім.

Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне.

Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць.

Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся.

Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя.

Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае.

Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух справядлівы аднаві ўва мне.

Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне.

Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай.

Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца.

Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць праўду Тваю.

Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе:

бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца.

Ахвяра Богу - дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог ня зьнішчае.

Ушчасьліві, Госпадзе, добрай воляй Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры Ерусалімскія.

Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады пакладуць на алтар Твой цялят.