Кніга Псальмаў, псальм 81

Псальма Асафава.

Бог стаяў у гурце багоў; сярод багоў правіў суд:

дакуль будзеце вы судзіць несправядліва і патураць бязбожным?

Чынеце суд беднаму і сіраце; прыгнечанаму і гаротнаму справядлівасьць рабеце;

вызваляйце беднага і ўбогага; вырывайце яго з рук бязбожнікаў.

Ня ведаюць, не разумеюць, у цемрадзі ходзяць; усе асновы зямлі хістаюцца.

Я сказаў: вы - багі, і сыны Ўсявышняга - усе вы;

але вы памраце, як людзі, і ўпадзяце, як кожны з князёў.

Паўстань, Божа, судзі зямлю, бо Ты спадкуеш усе народы.