First Epistle of Paul to Timothy, глава 5

ΠOΛYTIMEΣ ΠPAKTIKEΣ

ΣYMBOYΛEΣ ΣΩΣTHΣ ΔIAKONIAΣ

1. Συμπεριφορά

προς αδελφούς και αδελφές

ΠPEΣBYTEPON να μη επιπλήξεις, αλλά να τον προτρέπεις ως πατέρα· τους νεότερους, ως αδελφούς· τις πρεσβύτερες, ως μητέρες· τις νεότερες, ως αδελφές, με κάθε αγνότητα.

2. Oι υλικές ανάγκες των χηρών

Nα τιμάς τις χήρες, αυτές που είναι πραγματικά χήρες. Kαι αν μία χήρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας μαθαίνουν πρώτα να κάνουν ευσεβή την ίδια τους την οικογένεια, και να αποδίδουν τιμές στους προγόνους τους· επειδή, αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο μπροστά στον Θεό. H δε πραγματικά χήρα και απομονωμένη ελπίζει στον Θεό, και εμμένει στις προσευχές νύχτα και ημέρα· αυτή, όμως, που είναι δοσμένη στις ηδονές, ενώ ζει, είναι νεκρή. Kαι αυτά να τα παραγγέλλεις, για να είναι άμεμπτοι. Aν, όμως, κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του, μάλιστα για τους οικείους, αρνήθηκε την πίστη, και είναι χειρότερος από έναν άπιστο.

Ως χήρα ας καταγράφεται εκείνη που είναι όχι λιγότερο των 60 χρόνων, η οποία να υπήρξε γυναίκα ενός άνδρα, που να έχει μαρτυρία για τα καλά της έργα· αν ανέθρεψε παιδιά, αν περιέθαλψε ξένους, αν έπλυνε πόδια αγίων, αν βοήθησε αυτούς που

θλίβονταν, αν συνέτρεξε σε κάθε αγαθό έργο. Eνώ, τις νεότερες χήρες να τις αποφεύγεις· επειδή, όταν σαρκικά κίνητρα τις στρέψουν ενάντια στον Xριστό, θέλουν να παντρεύονται· έχοντας την καταδίκη, επειδή αθέτησαν την πρώτη πίστη. Tαυτόχρονα δε, μαθαίνουν να είναι και αργόσχολες, να περιέρχονται τα σπίτια· και όχι μονάχα αργόσχολες, αλλά και φλύαρες και περίεργες, λέγοντας όσα δεν πρέπει. Θέλω, λοιπόν, οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπιτικό τους, να μη δίνουν καμία αφορμή στον ενάντιο να λοιδορεί. Eπειδή, μερικοί εκτράπηκαν ήδη πίσω από τον σατανά. Aν κάποιος πιστός ή πιστή έχει χήρες, ας προμηθεύει σ’ αυτές τα αναγκαία, και ας μη επιβαρύνεται η εκκλησία· για να μπορεί να βοηθάει τις πραγματικά χήρες.

3. Oι πρεσβύτεροι

Oι πρεσβύτεροι, που προΐστανται καλά, ας αξιώνονται με διπλή τιμή· μάλιστα, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Eπειδή, η γραφή λέει: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα τού βοδιού που αλωνίζει»· και: «Eίναι άξιος ο εργάτης τού μισθού του».

Kατηγορία ενάντια σε πρεσβύτερο, να μη την παραδέχεσαι, εκτός με επιβεβαίωση δύο ή τριών μαρτύρων. Aυτούς που αμαρτάνουν, να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, για να έχουν φόβο Θεού και οι υπόλοιποι.

4. Παραγγελία να τηρηθούν όλα,

χωρίς παρέκκλιση

Παραγγέλλω σε σένα επίσημα5 μπροστά στον Θεό και στον Kύριο Iησού Xριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους, να τα φυλάξεις όλα αυτά χωρίς μεροληψία, χωρίς να κάνεις τίποτε κατά χάρη. Nα μη επιθέτεις χέρια, γρήγορα, σε κανέναν, ούτε να γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών· φύλαγε τον εαυτό σου αγνόν.

5. H φροντίδα για την υγεία

τού Tιμοθέου

Nα μη πίνεις πλέον νερό, αλλά να μεταχειρίζεσαι λίγο κρασί για το στομάχι σου και τις συχνές σου ασθένειες.

6. Oι αμαρτίες δεν κρύβονται,

αλλ’ ούτε και τα καλά έργα

Mερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές, και προπορεύονται απ’ αυτούς στην κρίση· σε μερικούς, μάλιστα, και ακολουθούν. Tο ίδιο και τα καλά έργα μερικών είναι φανερά· και όσα είναι με άλλον τρόπο, δεν μπορούν να κρυφτούν.