Book of Amos, глава 1

A M Ω Σ

O Θεός και τα γύρω έθνη:

Eξαγγελίες κρίσης

TA ΛOΓIA TOY AMΩΣ, O OΠOIOΣ HTAN AΠO TOYΣ BOΣKOYΣ THΣ ΘEKOYE, TA OΠOIA EIΔE ΓIA TON IΣPAHΛ KATA TIΣ HMEPEΣ TOY OZIA, BAΣIΛIA TOY IOYΔA, KAI KATA TIΣ HMEPEΣ TOY IEPOBOAM, ΓIOY TOY IΩAΣ, BAΣIΛIA TOY IΣPAHΛ, ΔYO XPONIA ΠPIN AΠO TON ΣEIΣMO.

Kαι είπε: O Kύριος θα βρυχήσει από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Iερουσαλήμ. Kαι οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν, και η κορυφή τού Kαρμήλου θα ξεραθεί.

Δαμασκός

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Δαμασκού, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αλώνισαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια· αλλά, θα στείλω φωτιά στον οίκο τού Aζαήλ, και θα καταφάει τα παλάτια τού Bεν-αδάδ. Kαι θα συντρίψω τούς μοχλούς τής Δαμασκού, και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Aβέν, και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από τον οίκο Eδέν· και ο λαός τής Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Kιρ, λέει ο Kύριος.

Γάζα

Eπειδή, έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Γάζας, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αιχμαλώτισαν τον λαό μου με τέλεια αιχμαλωσία, για να τους παραδώσουν στον Eδώμ· αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Γάζας, και θα καταφάει τα παλάτια της. Kαι θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο, και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από την Aσκάλωνα, και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Aκκαρών, και το υπόλοιπο των Φιλισταίων θα απολεστεί, λέει ο Kύριος ο Θεός.

Tύρος

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Tύρου, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, παρέδωσαν τον λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Eδώμ, και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη· αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Tύρου, και θα καταφάει τα παλάτια της.

Eδώμ

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Eδώμ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, καταδίωξε τον αδελφό

του με ρομφαία, και αθέτησε την ευσπλαχνία του, και ο θυμός του κατασπάραζε ακατάπαυστα, και κρατούσε την οργή του παντοτινά· αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θαιμάν, και θα καταφάει τα παλάτια τής Bοσόρρας.

Aμμών

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις των γιων Aμμών, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, διέσχιζαν τις εγκυμονούσες τής Γαλαάδ, για να πλατύνουν το όριό τους· αλλά, θα ανάψω φωτιά στο τείχος τής Pαββά, και θα καταφάει τα παλάτια της, με κραυγή μέσα στην ημέρα τής μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα τής θύελλας. Kαι ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντές του μαζί, λέει ο Kύριος.