Book of Job, глава 25

Bildad din Şuah a luat cuv‚ntul şi a zis: ÑPuterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să Ómpărăţească pacea Ón ţinuturile Lui Ónalte.

Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?

Cum ar putea omul să fie fără vină Ónaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

Iată, Ón ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate Ónaintea Lui; cu c‚t mai puţin omul, care nu este dec‚t un vierme, fiul omului, care nu este dec‚t un viermişor!î