Book of Joel, глава 1

Cuv‚ntul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.

Ascultaţi lucrul acesta, bătr‚ni! Şi luaţi seama, toţi locuitorii ţării! S-a Ónt‚mplat aşa ceva pe vremea voastră, sau pe vremea părinţilor voştri?

Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!

Ce a lăsat nem‚ncat lăcusta Gazam, a m‚ncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a m‚ncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a m‚ncat lăcusta Hasil.

Treziţi-vă, beţivilor, şi pl‚ngeţi! Văitaţi-vă toţi cei ce beţi vin, căci vi s-a luat mustul de la gură!

Căci Ón ţara mea a năvălit un popor puternic şi fără număr, cu dinţi de leu, şi măsele de leoaică.

Mi-a pustiit via; mi-a făcut bucăţi smochinul, l-a jupuit de coajă şi l-a tr‚ntit jos; mlădiţele de viţă au ajuns albe!

Boceşte-te, ca fecioara Óncinsă cu un sac după bărbatul tinereţii ei!

Au Óncetat darurile de m‚ncare şi jertfele de băutură din Casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.

C‚mpia este pustiită, păm‚ntul Óntristat, căci gr‚ul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este.

Œnmărmuriţi, plugari, văitaţi-vă, vieri, din pricina gr‚ului şi orzului, căci bucatele de pe c‚mp sunt pierdute.

Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe c‚mp, s-au uscatÖ Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!

Œncingeţi-vă, preoţi, şi pl‚ngeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea Ómbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au Óncetat darurile de m‚ncare şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.

Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; str‚ngeţi pe bătr‚ni, pe toţi locuitorii ţării, Ón Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul.

ÑVai! ce zi!î Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.

Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noştri? Şi n-a pierit bucuria şi veselia din Casa Dumnezeului nostru?

S-au uscat seminţele sub bulgări; gr‚narele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura!

Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au păşune; chiar şi turmele de oi suferă!

Către Tine, Doamne, strig, căci a m‚ncat focul islazurile pustiei, şi para focului a p‚rlit toţi copacii de pe c‚mp!

Chiar şi fiarele c‚mpului se Óndreaptă doritoare către tine, căci au secat p‚r‚urile, şi a m‚ncat focul islazurile pustiei.