Book of Leviticus, глава 2

C‚nd va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de m‚ncare, darul lui să fie din floarea făinii: să toarne untdelemn peste ea, şi să adauge şi tăm‚ie.

S-o aducă preoţilor, fiilor lui Aaron; preotul să ia un pumn din această floare a făinii, stropită cu untdelemn, Ómpreună cu toată tăm‚ia, şi s-o ardă pe altar ca jertfă de aducere aminte. Acesta este un dar de m‚ncare de un miros plăcut Domnului.

Ce va răm‚ne din darul acesta de m‚ncare, să fie al lui Aaron şi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sf‚nt Óntre jertfele de m‚ncare, mistuite de foc Ónaintea Domnului.

Dacă vei aduce ca jertfă de m‚ncare un dar din ceea ce se coace Ón cuptor, să aduci nişte turte nedospite, făcute din floare de făină, frăm‚ntate cu untdelemn, şi nişte plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn.

Dacă darul tău, adus ca jertfă de m‚ncare, va fi o turtă coaptă Ón tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită şi frăm‚ntată cu untdelemn.

S-o fr‚ngi Ón bucăţi, şi să torni untdelemn pe ea; acesta este un dar adus ca jertfă de m‚ncare.

Dacă darul tău adus ca jertfă de m‚ncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn.

Darul de m‚ncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului; şi anume, să fie dat preotului, care-l va aduce pe altar.

Preotul va lua din darul de m‚ncare partea care trebuie adusă ca aducere aminte, şi o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfă de m‚ncare, de un miros plăcut Domnului.

Ce va răm‚ne din darul acesta de m‚ncare, să fie al lui Aaron şi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sf‚nt Óntre darurile mistuite de foc Ónaintea Domnului.

Nici unul din darurile, pe care le veţi aduce ca jertfă de m‚ncare Ónaintea Domnului, să nu fie făcut cu aluat; căci nu trebuie să ardeţi nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfă de m‚ncare mistuită de foc Ónaintea Domnului.

Ca jertfă de m‚ncare din cele dint‚i roade, veţi putea să le aduceţi Domnului; dar ca dar de m‚ncare de un miros plăcut, să nu fie aduse pe altar.

Toate darurile tale de m‚ncare să le sărezi cu sare; să nu laşi să lipsească niciodată de pe darurile tale de m‚ncare sarea, care este semnul legăm‚ntului Dumnezeului tău; la toate darurile tale de m‚ncare să aduci sare.

Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de m‚ncare din cele dint‚i roade, să aduci ca dar de m‚ncare din cele dint‚i roade ale tale, spice coapte de cur‚nd, prăjite la foc şi boabe noi pisate.

Să torni untdelemn pe ele, şi să adaugi şi tăm‚ie; acesta este un dar de m‚ncare.

Preotul să ardă ca aducere aminte o parte din boabele pisate şi din untdelemn, cu toată tăm‚ia. Acesta este un dar adus ca jertfă de m‚ncare, mistuită de foc Ónaintea Domnului.