Book of Malachi, глава 4

ÑCăci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine Ói va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.

Şi veţi călca Ón picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, Ón ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.

Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat Ón Horeb, r‚nduieli şi porunci, pentru tot Israelul!

Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, Ónainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi Ónfricoşată.

El va Óntoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!