Song of Solomon, глава 5

Eu intru Ón grădina mea, soro, mireaso, Ómi culeg smirna cu miresmele mele, Ómi măn‚nc fagurul de miere cu mierea mea, Ómi beau vinul cu laptele meuÖ ñ M‚ncaţi, prieteni, beţi şi Ómbătaţi-vă de dragoste! ñ Adormisem, dar inima Ómi vegheaÖ Este glasul preaiubitului meu, care bate: ÑDeschide-mi, soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito! Căci capul Ómi este plin de rouă, c‚rlionţii Ómi sunt plini de picurii nopţii.î ñ ÑMi-am scos haina, cum să mă Ómbrac iarăşi? Mi-am spălat picioarele: cum să le murdăresc iarăşi?

Dar iubitul meu a v‚r‚t m‚na pe gaura zăvorului, şi mi-a fost milă de el atunci.

M-am sculat să deschid iubitului meu, Ón timp ce de pe m‚inile mele picura smirnă, şi de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe m‚nerul zăvorului.

Am deschis iubitului meu; dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Œnnebuneam, c‚nd Ómi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit; l-am strigat, dar nu mi-a răspuns.

Păzitorii care dau ocol cetăţii m-au Ónt‚lnit; m-au bătut, m-au rănit; mi-au luat marama străjerii de pe ziduri.

Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu, ce-i veţi spune?Ö Că sunt bolnavă de dragoste! ñ Ce are iubitul tău mai mult dec‚t altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult dec‚t altul, de ne rogi aşa de fierbinte? ñ Iubitul meu este alb şi rumen, deosebindu-se din zece mii.

Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca nişte valuri, sunt negre cum e corbul.

Ochii lui sunt ca nişte porumbei pe marginea izvoarelor, scăldaţi Ón lapte, şi odihnindu-se Ón faţa lui plină.

Obrajii lui sunt ca nişte straturi de miresme, Ón care cresc saduri mirositoare; buzele lui sunt nişte crini, din care curge cea mai aleasă smirnă.

M‚inile lui sunt nişte inele de aur, ferecate cu pietre de hrisolit; trupul lui este un chip de fildeş lustruit, acoperit cu pietre de safir; picioarele lui sunt nişte st‚lpi de marmură albă, aşezaţi pe nişte temelii de aur curat. Œnfăţişarea lui este ca Libanul, pare un t‚năr ales ca cedrii.

Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! ñ