Song of Solomon, глава 6

Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Œncotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm şi noi Ómpreună cu tine? ñ Iubitul meu s-a pogor‚t la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-şi pască turma Ón grădini, şi să culeagă crini.

Eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu; el Óşi paşte turma Óntre crini. ñ Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor.

Œntoarce-ţi ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre, care poposesc pe coama Galaadului.

Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi, care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, şi nici una din ele nu este stearpă.

Obrazul tău este ca o jumătate de rodie, sub marama taÖ Am şaizeci de Ómpărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr, dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd, şi o numesc fericită; Ómpărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. ñ ÑCine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?î ñ M-am pogor‚t Ón grădina cu nuci, să văd verdeaţa din vale, să văd dacă a Ónmugurit via, şi dacă au Ónflorit rodiile.

Dar fără să bag de seamă, dorinţa mea m-a dus la carele poporului unui om ales. ñ Œntoarce-te, Óntoarce-te, Sulamito! Œntoarce-te, Óntoarce-te, ca să te privim. ñ Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita ca la nişte fete ce joacă Ón cor?