Book of Malachi, глава 1

RAB'bin Malaki1:1 “Malaki”: “Habercim” anlamına gelir. aracılığıyla İsrail halkına bildirisi.

Rab İsrail'i Seviyor

\v 2 RAB, “Sizi sevdim” diyor.

“Oysa siz, ‘Bizi nasıl sevdin?’ diye soruyorsunuz.”

RAB, “Esav Yakup'un ağabeyi değil mi?” diye karşılık veriyor, “Ben Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim1:2-3 “Ben Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim”: “Esav yerine Yakup'u yeğledim” anlamına gelir.. Dağlarını viraneye çevirdim, yurdunu kırın çakallarına verdim.”

Edomlular, “Biz ezildik, ama yıkıntıları yeniden kuracağız” deseler de, Her Şeye Egemen RAB şu karşılığı verecek: “Onlar kurabilirler, ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi, kendileri de RAB'bin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak. Bunu gözlerinizle görünce, ‘RAB İsrail sınırının ötesinde de büyüktür!’ diyeceksiniz.”

Rab Kâhinleri Uyarıyor

Her Şeye Egemen RAB, adını küçümseyen siz kâhinlere, “Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir” diyor, “Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?

“Oysa siz, ‘Adını nasıl küçümsedik?’ diye soruyorsunuz.

“Hem sunağıma murdar yiyecek getiriyor, hem de, ‘Yiyeceği1:7 Olası metin “Yiyeceği” (bkz. Septuaginta), Masoretik metin “Seni”. nasıl murdar ettik?’ diye soruyorsunuz.

“ ‘RAB'bin sofrası1:7,12 “RAB'bin sofrası,” yani “RAB'be sunulan kurbanlarla sunuların tümü” ya da “RAB'bin sunağı”. küçümsenir’ demenizle. \v 8 Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım! Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

“Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

“Ne olurdu, sunağımda boşuna ateş yakmayasınız diye aranızda tapınağın kapılarını kapatan biri olsaydı! Ben sizden hoşnut değilim” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Getireceğiniz sunuları da kabul etmeyeceğim. Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!” diyor Her Şeye Egemen RAB.

“ ‘Rab'bin sofrası murdardır, yemeği de küçümsenir’ diyerek adımı bayağılaştırıyorsunuz. Üstelik, ‘Ne yorucu!’ diyerek bana burun kıvırıyorsunuz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

“Kurban olarak çalıntıyı, topalı, hastayı getirdiğinizde, elinizden kabul mu edeyim?” diye soruyor RAB. “Sürüsünden adadığı erkek hayvan yerine Rab'be kusurlu hayvan kurban eden aldatıcıya lanet olsun! Çünkü ben büyük bir kralım” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Ve uluslar adımdan korku duyacak.”