Перша книга хроніки, глава 2

Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,

Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир. Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його. А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро. Сини Перецові: Хецрон та Хамул. А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро. А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті. А сини Етанові: Азарія. А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай. А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних. А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея. А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього, Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого, Оцема шостого, Давида сьомого. А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє. А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер. А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.

І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура. А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла. А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува. А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї. Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька. А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої. А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя. І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама. А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер. А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур. А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда. А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей. А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай. А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей. А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові. А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха. І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая. А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада, А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа. А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію, а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу. А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума. А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька. А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама. А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая. А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру. А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза. А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф. Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату. І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса. Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму, Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру. У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот. А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни. Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни. А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.