Книга Ісуса Навина, глава 19

А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.

І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада, і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем, і Елтолад, і Бетул, і Хорма, і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса, і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі. Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі. А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами. З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку. А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.

І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму, і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія. А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї. І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі. І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі. Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі. Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.

І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем, і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат, і Раббіт, і Кішйон, Евес, і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец. І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі. Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі. А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.

І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат, і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату, і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва. І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого. І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву, і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі. Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.

І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані. І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця. А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет, і Адама, і Рама, І Хацор, і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор, і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі. Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі. А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.

І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш, і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла, і Елон, і Тімната, і Екрон, і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат, і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон, і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи. І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана. Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.

На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому. Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.