Книга Ісуса Навина, глава 21

І підійшли голови домів батьків Левієвих до священика Елеазара й до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батьків племен Ізраїлевих синів,

та й говорили до них у Шіло в ханаанському Краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби. І дали Ізраїлеві сини Левитам зо свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська. І вийшов жеребок для родів кегатеянина. І були синам священика Аарона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Веніяминового тринадцять міст. А Кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового й з племени Данового та з половини племени Манасіїного жеребком дісталося десять міст. А для Ґершонових синів від родів Іссахарового племени, і від Асирового племени, і від Нефталимового племени, і від половини Манасіїного племени в Башані жеребком дісталося тринадцять міст. Мерарієвим синам за їхніми родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Ґадового, і від племени Завулонового дванадцять міст. І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея, жеребком. І дали вони з племени синів Юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нижче названі йменням своїм.

І було для Ааронових синів із родів кегатеянина, з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше. І дали їм місто Кір'ят, батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах, та його пасовиська навколо нього. А мійське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфуннеєвому, на власність його. А синам священика Аарона дали місто сховища вбійника: Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська, і Яттір та його пасовиська, і Ештемоа та її пасовиська, і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська, і Аїн та його пасовиська, і Ютту та її пасовиська, Бет-Шемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен. А від Веніяминового племени: Ґів'он та його пасовиська, Ґеву та її пасовиська, Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, міст четверо. Усіх міст Ааронових синів, священиків, тринадцять міст та їхні пасовиська. А родам Кегатових синів, Левитам, що позостали від Кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремового племени. І дали їм місто сховища вбійника: Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі, і Ґезер та його пасовиська. І Ківцаїм та його пасовиська, і Бет-Хорон та його пасовиська, міст четверо. А від Данового племени: Елтеке та його пасовиська, Ґіббетон та його пасовиська, Айялон та його пасовиська, Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст четверо. А від половини Манасіїного племени: Таанах та його пасовиська, і Ґат-Ріммон та його пасовиська, міст двоє. Усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих Кегатових синів. А для Ґершонових синів з Левієвих родів від половини Манасіїного племени місто сховища вбійника: Ґолан у Башані та його пасовиська, і Беештера та її пасовиська, міст двоє. А від Іссахарового племени: Кіш'йон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська, Ярмут та його пасовиська, Ен-Ґаннім та його пасовиська, міст четверо. А від Асирового племени: Міш'ал та його пасовиська, Ардон та його пасовиська, Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо. А від Нефталимового племени місто сховища вбійника: Кедеш у Ґаліл та його пасовиська, і Хаммот-Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст троє. Усіх міст Ґершонових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська. А для родів Мерарієвих синів, Левитів, позосталих від племени Завулонового: Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська. Дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська, міст четверо. А від Рувимового племени: Бецар та його пасовиська, і Ягца та її пасовиська, Кедемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська, міст четверо. А від Ґадового племени місто сховища вбійника: Рамот у Ґілеаді та його пасовиська, і Маханаїм та його пасовиська, Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст четверо. Усіх міст для Мерарієвих синів за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жеребком дванадцять міст. Усіх Левієвих міст серед власности Ізраїлевих синів сорок і вісім міст та їхні пасовиська. Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст. І дав Господь Ізраїлеві ввесь той Край, що присягнув був дати його їхнім батькам, і вони посіли його та й осілися в ньому.

І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто зо всіх їхніх ворогів на встояв перед ними, усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, усе збулося.