Кніга Псальмаў, псальм 111

Алілуя!

Дабрашчасны муж, што баіцца Госпада і шчыра любіць ягоныя запаведзі.

Моцнае будзе насеньне ягонае на зямлі; род праведных дабраславёны будзе.

Дастатак і багацьце ў доме ў яго, і праўда Ягоная трывае вечна.

У цемры ўзыходзіць сьвятло справядлівым; добрае яно і міласэрнае і праведнае.

Добры чалавек міласэрны і пазычае; ён дасьць цьвёрдасьць словам сваім на судзе.

Ён вавек не пахісьнецца, у вечнай памяці праведны будзе.

Не пабаіцца нядобрае славы; сэрца ў яго цьвёрдае, спадзяецца на Госпада.

Умацаванае сэрца ў яго; ён не збаіцца, калі гляне на ворагаў сваіх.

Ён шчодра раздаў, абдарыў убогіх; праўда ягоная застаецца навечна; рог ягоны ўзьнясецца ў славе.

Бязбожны гэта пабачыць і будзе злавацца, заскрыгоча зубамі сваімі, і растане. Жаданьне бязбожных загіне.