Book of Psalms, псалом 111

Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.