Кніга Псальмаў, псальм 32

Псальма Давідава.

Радуйцеся, праведнікі, у Госпадзе: шчырым прыстоіць хваліць!

Услаўляйце Госпада арфамі, сьпявайце Яму на дзесяціструннай псалтыры;

новую песьню сьпявайце Яму; зладжана пойце Яму, з ускліцаньнем,

бо слова Гасподняе - шчырае, і ўсе дзеі Ягоныя правільныя.

Ён любіць праўду і суд; Гасподняю міласьцю зямля поўніцца.

Словам Госпада створаны нябёсы, і духам вуснаў Ягоных - усе сілы нябесныя.

Ён сабраў, быццам груды, марскія воды; бездані склаў у каморах.

Хай баіцца Госпада ўся зямля; хай трымціць прад Ім усё жывое на сьвеце,

бо сказаў Ён - і сталася; Ён загадаў - і зьявілася.

Гасподзь разбурае рады язычнікаў; зьнішчае намыслы народаў.

А рада Гасподняя вечна стаяцьме; задумы сэрца Ягонага - з роду ў род.

Дабрашчасны народ, у якога Гасподзь ёсьць Бог, - племя, якое Ён выбраў у спадчыну Сабе.

Гасподзь паглядае зь нябёсаў, бачыць усіх сыноў чалавечых;

з трона Свайго Ён пазірае на ўсіх, што жывуць на зямлі:

Ён стварыў сэрцы ўсіх іх, і ўважае ўсім іхнім дзеям.

Цар не ўратуецца мноствам войска; не ўбароніць волата вялікая сіла.

Ненадзейны конь для ратаваньня, ня вызваліць сілай вялікай сваёю.

Вось, вока Гасподняе над тымі, хто баіцца Яго, і хто спадзяецца на літасьць Ягоную,

што Ён душу іхнюю ўратуе ад сьмерці і ў час галодны накорміць іх.

Душа наша мае надзею на Госпада: Ён дапамога наша;

Ім радуецца сэрца наша, бо на сьвятое імя Ягонае мы спадзяваліся.

Хай будзе ласка Твая, Госпадзе, з намі, мы так на Цябе надзею ўскладаем.