Кніга Псальмаў, псальм 61

Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Давідава.

Толькі ў Богу душа мая суцяшаецца; ад Яго выратаваньне маё.

Толькі Ён - цьвярдыня мая, ратунак мой, сховы мае: не пахіснуся болей.

Дакуль будзеце налягаць на чалавека? Абвалены будзеце вы, усе вы, як сьцяна нахіленая, як плот расхістаны.

Яны скінуць яго з вышыні намысьлілі, ашукаю скарысталіся; вуснамі дабраслаўляюць, а ў сэрцы сваім клянуць.

Толькі ў Богу, душа мая, супакойвайся! бо на Яго ўся надзея мая.

Толькі Ён - цьвярдыня мая і ратунак мой, сховы мае: не пахіснуся.

У Богу выратаваньне маё і слава мая; скала сілы маёй і надзея мая ў Богу.

Народзе! на Яго спадзявайся ўвесь час; сэрца маё прад Ім вылівайце: Бог - нам прыстанішча.

Сыны чалавечыя - марнасьць адна; сыны мужоў - ашуканства; калі іх пакласьці на вагі, усе яны разам лягчэйшыя за пустату.

Не спадзявайцеся на рабункі, і не выхваляйцеся крадзяжом; калі багацьце множыцца, ня хілецеся да яго сэрцам.

Аднойчы сказаў Бог, і двойчы я гэта пачуў, што сіла - у Богу,

і ў Цябе, Госпадзе, міласьць, бо Ты плаціш кожнаму паводле ўчынкаў ягоных.