Book of Psalms, псалом 61

Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.

Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę!

Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi.

Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!

Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia.

Przymnażaj dni do dni króla, lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenia!

Niech na wieki króluje przed Bogiem; ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.

Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.