Другое пасланьне да Фесалонікійцаў, разьдзел 3

Нарэшце, маліцеся за нас, браты, каб слова Госпада пашыралася і выслаўлялася, як і ў вас, і каб мы былі выбаўленыя ад нягодных і злых людзей, бо не ў-ва ўсіх вера. Але верны Госпад, Які ўмацуе вас і захавае ад злога. Мы пэўныя адносна вас у Госпадзе, што вы выконваеце і будзеце выконваць тое, што мы загадваем вам. Няхай Сам Госпад накіруе сэрцы вашыя да любові Божае і цярплівасьці Хрыстовай. Загадваем вам, браты, у імя Госпада нашага Ісуса Хрыста, каб цураліся ўсякага брата, які ходзіць свавольна і не паводле традыцыі, прынятай ад нас, бо вы самі ведаеце, як трэба насьлядаваць нас, бо мы не сваволілі між вамі, таксама дарма ні ў кога хлеба ня елі, але ў працы і стоме рабілі ўначы і ўдзень, каб не абцяжарыць каго з вас, не таму, што ня маем улады, але каб сябе саміх даць вам за прыклад дзеля перайманьня нас. Бо калі мы былі ў вас, дык загадалі вам: калі хто ня хоча працаваць, той няхай і ня есьць. Але чуем, што некаторыя ў вас ходзяць свавольна, нічога ня робяць, але мітусяцца. Гэтакім загадваем і молім у Госпадзе нашым Ісусе Хрысьце, каб яны, працуючы моўчкі, елі свой хлеб. А вы, браты, не журыцеся, робячы дабро. Калі ж хто не паслухаецца слова нашага праз гэтае пасланьне, таго мейце на прыкмеце і ня мейце справы з ім, каб быў асаромлены; але не лічыце яго за ворага, але настаўляйце, як брата. Сам жа Госпад супакою няхай дасьць вам супакой заўсёды і ў-ва ўсім. Госпад з усімі вамі. Прывітаньне маёю рукою, Паўлаваю, што ёсьць знак у-ва ўсякім пасланьні; пішу я гэтак: ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амэн.