Кніга Псальмаў, псальм 33

Весяліцеся ў ГОСПАДЗЕ, праведнікі; правым пасуе хвала. Слаўце ГОСПАДА на гусьлях, выслаўляйце Яго на псалтыры дзесяціструнным! Сьпявайце Яму новы сьпеў; спраўна грайце [Яму] пад трубныя гукі. Бо слушнае слова ГОСПАДАВА, і ўсе творы Ягоныя верныя. Ён любіць праведнасьць і суд; міласэрнасьцю ГОСПАДА напоўнена зямля. Словам ГОСПАДА зроблены нябёсы, а подыхам вуснаў Ягоных — усе войскі іхнія. Ён сабраў як капу воды марскія, Ён склаў іх у скарбніцу бяздоньняў. Няхай баіцца ГОСПАДА ўся зямля, няхай дрыжаць перад Ім усе жыхары сусьвету. Бо Ён сказаў — і сталася, Ён загадаў — і паўстала. ГОСПАД разьбіў намеры паганаў, запярэчыў думкам народаў. Намер ГОСПАДА будзе трываць на вякі, думкі сэрца Ягонага — з пакаленьня ў пакаленьне. Шчасьлівы народ, у якога ГОСПАД ёсьць Бог, народ, які Ён выбраў на спадчыну для Сябе. З неба ГОСПАД глядзіць, Ён бачыць усіх сыноў чалавечых; з мейсца, дзе Ён жыве, Ён паглядае на ўсіх жыхароў зямлі. Ён уфармаваў сэрца кожнага з іх, Ён зважае на ўсе ўчынкі іхнія. Ня будзе збаўлены валадар вялікім войскам, волат ня вызваліцца праз вялікую сілу сваю; падманлівы конь для выратаваньня, і вялікая сіла ягоная ня дасьць выбаўленьня. Вось, вока ГОСПАДА над тымі, якія баяцца Яго, якія спадзяюцца на міласэрнасьць Ягоную, што Ён вызваліць ад сьмерці душы іхнія, і захавае жыцьцё ў [час] голаду. Душа нашая чакае на ГОСПАДА; Ён — дапамога наша і шчыт наш. Бо ў Ім радуецца сэрца нашае; бо мы на імя Яго сьвятое спадзяемся. Няхай будзе міласэрнасьць Твая, ГОСПАДЗЕ, над намі, як мы на Цябе спадзяемся!