Кніга Псальмаў, псальм 7

Лямант Давіда, які засьпяваў ён ГОСПАДУ з прычыны Куша, сына Бэн’яміна. ГОСПАДЗЕ, Божа мой! У Табе маю надзею! Збаў мяне ад усіх перасьледвальнікаў маіх і вызваль мяне, каб ня ўзяў, быццам леў, душы маёй і не разарваў мяне, калі няма каму ратаваць! ГОСПАДЗЕ, Божа мой! Калі я ўчыніў гэткае, калі ёсьць беззаконьне ў руках маіх, калі зло я зрабіў таму, хто жыў са мной мірна, і не ратаваў таго, хто ўціскаў мяне без прычыны, тады няхай перасьледуе вораг душу маю і дагоніць, няхай ўтопча ў зямлю жыцьцё маё і славу маю кіне ў пыл! (Сэлях) Паўстань, ГОСПАДЗЕ, у гневе Тваім! Узьніміся супраць лютасьці тых, што ўціскаюць мяне! Збудзіся, Божа мой, на суд, які Ты прызначыў! І зьбярэцца сход народаў вакол Цябе, і Ты зьвернешся да іх з вышыні. ГОСПАДЗЕ, асудзі народы. Судзі мяне, ГОСПАДЗЕ, паводле праведнасьці маёй і паводле беззаганнасьці маёй, што ёсьць у-ва мне! Няхай счэзьне ліхота бязбожнікаў, але ўмацуй праведнага, Ты, Які выспрабоўваеш сэрцы і ныркі, Божа Праведны! Шчыт мой у Бога, Які збаўляе шчырых сэрцам, у Бога, Які судзіць праведнага, і ў Бога, Які гневаецца штодзень [на бязбожніка]. Калі той не навернецца, Ён вострыць Свой меч, нацягнуў Свой лук і прыгатаваў, і паклаў на яго прылады сьмерці, стрэлы Свае Ён робіць распаленымі. Вось, [бязбожнік] зачаў злачынства, і цяжарны ліхоцьцем, і народзіць хлусьню. Яму капаў ён і выкапаў, і сам уваліцца ў дол, што зрабіў. Ліхоцьце зьвернецца на галаву ягоную, і на цемя ягонае зыйдзе няправасьць ягоная. Буду славіць ГОСПАДА паводле праведнасьці Ягонай і выслаўляць імя ГОСПАДА Найвышэйшага.