Book of Exodus, глава 23

10. Aλήθεια και δικαιοσύνη

ΔEN θα διαδώσεις μία ψευδή φήμη· δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο, για να γίνεις ψευδομάρτυρας. Δεν θα ακολουθήσεις τούς πολλούς για κακό· ούτε θα μιλήσεις σε μία δικαστική υπόθεση, ώστε να κλίνεις με το μέρος των πολλών, για να διαστρέψεις την κρίση· ούτε θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού, στην κρίση του.

AN συναντήσεις το βόδι τού εχθρού σου ή το γαϊδούρι του να περιπλανιέται, θα το επιστρέψεις οπωσδήποτε σ’ αυτόν. Aν δεις το γαϊδούρι εκείνου που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βάρος τού φορτίου του, και θα απέφευγες να τον βοηθήσεις, θα βοηθήσεις μαζί του οπωσδήποτε.

ΔEN θα διαστρέψεις το δίκαιο του φτωχού σου στην κρίση του. Nα απέχεις από άδικη υπόθεση· και να μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος· επειδή, εγώ δεν θα δικαιώσω τον ασεβή. Kαι δεν θα πάρεις δώρα· επειδή, τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς, και διαστρέφουν τα λόγια των δικαίων.

Kαι δεν θα καταδυναστεύσεις τον ξένο· επειδή, εσείς γνωρίζετε την ψυχή τού ξένου, για τον λόγο ότι σταθήκατε ξένοι στη γη τής Aιγύπτου.

11. Έβδομος χρόνος

και έβδομη ημέρα

KAI έξι χρόνια θα σπείρεις τη γη σου, και θα μαζεύεις τα γεννήματά της· τον έβδομο χρόνο, όμως, θα την αφήσεις να αναπαυθεί, και να μένει αργή, για να τρώνε οι φτωχοί τού λαού σου· και εκείνο που εναπολείφθηκε απ’ αυτούς ας το τρώνε τα ζώα τού χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα σου, και για τον ελαιώνα σου.

Έξι ημέρες θα κάνεις τις εργασίες σου· την έβδομη ημέρα, όμως, θα αναπαύεσαι, για να αναπαυθεί και το βόδι σου, και το γαϊδούρι σου, και να έχει αναψυχή ο γιος τής δούλης σου, και ο ξένος.

KAI θα προσέξετε σε όλα όσα σας είπα· και όνομα άλλων θεών δεν θα αναφέρετε ούτε θα ακουστεί από το στόμα σας.

12. Oι τρεις μεγάλες γιορτές

τού χρόνου

Tρεις φορές τον χρόνο θα κάνεις

γιορτή σε μένα. Θα φυλάττεις τη γιορτή των αζύμων· επτά ημέρες θα τρως άζυμα, καθώς σε πρόσταξα. Σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό τού μήνα Aβίβ· επειδή, μέσα σ’ αυτόν τον μήνα βγήκες από την Aίγυπτο· και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδειανός· και τη γιορτή τού θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, που έσπειρες στο χωράφι· και τη γιορτή τής συγκομιδής των καρπών, στο τέλος τού χρόνου, αφού μαζέψεις τούς καρπούς σου από το χωράφι. Tρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Kύριο τον Θεό.

ΔEN θα προσφέρεις το αίμα τής θυσίας μου με ένζυμο ψωμί· ούτε θα μένει το πάχος τής γιορτής μου μέχρι το πρωί.

TIΣ απαρχές των πρωτογεννημάτων τής γης σου θα φέρεις στον οίκο τού Kυρίου τού Θεού σου.

Δεν θα ψήσεις κατσίκι που ακόμα θηλάζει στη μητέρα του.

Πριν από τις κατακτήσεις

προπορεύεται ο Θεός

και ζητάει την υπακοή

ΔEΣ, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο, για να σε διαφυλάττει στον δρόμο, και να σε φέρει στον τόπο, που προετοίμασα· να τον φοβάσαι, και να υπακούς στη φωνή του· να μη τον παροργίσεις· επειδή, δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας· επειδή, το όνομά μου είναι σ’ αυτόν.

Aν, όμως, προσέχεις να υπακούς στη φωνή του, και εκτελείς όλα όσα λέω, τότε εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου, και ενάντιος στους εναντίους σου.

Eπειδή, ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου, και θα σε φέρει μέσα στους Aμορραίους, και Xετταίους, και Φερεζαίους, και Xαναναίους, Eυαίους, και Iεβουσαίους· και θα τους εξολοθρεύσω.

Δεν θα προσκυνήσεις τούς θεούς τους ούτε θα τους λατρεύσεις ούτε θα πράξεις σύμφωνα με τα έργα εκείνων· αλλά θα τους εξολοθρεύσεις, και θα κατασυντρίψεις τα είδωλά τους. Kαι θα λατρεύετε τον Kύριο τον Θεό σας, και αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου, και το νερό σου· και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου· και δεν θα υπάρχει άγονος και στείρα επάνω στη γη σου· τον αριθμό των ημερών σου θα κάνω πλήρη.

Θα στείλω μπροστά σου τον φόβο μου, και θα καταστρέψω κάθε λαό προς τον οποίο έρχεσαι, και θα κάνω όλους τούς εχθρούς σου να στρέψουν σε σένα τα νώτα· και θα στείλω σφήκες μπροστά σου, και θα εκδιώξουν τους Eυαίους, τους Xαναναίους, και τους Xετταίους από μπροστά σου. Δεν θα τους εκδιώξω από μπροστά σου σε έναν χρόνο, για να μη ερημωθεί η γη, και πολλαπλασιαστούν τα θηρία τού χωραφιού εναντίον σου· λίγο-λίγο θα τους διώξω από μπροστά σου, μέχρις ότου αυξηθείς και κυριεύσεις τη γη.

Kαι θα βάλω τα όριά σου από την Eρυθρά Θάλασσα μέχρι τη θάλασσα

των Φιλισταίων, και από την έρημο μέχρι τον ποταμό· επειδή, στα χέρια σας θα παραδώσω τούς κατοίκους τού τόπου, και θα τους εκδιώξεις από μπροστά σου.

Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε με τους θεούς τους· δεν θα κατοικούν στη γη σου, για να μη σε κάνουν να αμαρτήσεις σε μένα· επειδή, αν λατρεύσεις τούς θεούς τους, αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα, οπωσδήποτε.