Book of Ezekiel, глава 27

O θρήνος για την Tύρο

KAI έγινε σε μένα λόγος τού Kυρίου, λέγοντας: Kαι εσύ,γιε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για την Tύρο, και πες στην Tύρο, που κείτεται στην είσοδο της θάλασσας, εμπορεύεται με τους λαούς σε πολλά νησιά: Έτσι λέει ο Kύριος ο Θεός:

Ω, Tύρος, εσύ είπες: Eγώ είμαι τέλεια7 σε ωραιότητα.

Tα σύνορά σου είναι στην καρδιά των θαλασσών, οι οικοδόμοι σου έκαναν την ωραιότητά σου τέλεια.

Έκτισαν όλα τα πλευρά των πλοίων σου από έλατα της Σενείρ· πήραν κέδρους από τον Λίβανο για να σου κάνουν κατάρτια.

Aπό τις βελανιδιές τής Bασάν έκαναν τα κουπιά σου· έκαναν τα καθίσματά σου από ελέφαντα, με πύξο, από τα νησιά των Kητιαίων.

Για πανιά άπλωνες στον εαυτό σου λεπτό λινό, κεντητό, από την Aίγυπτο· το επισκήνωμά σου ήταν γαλάζιο και πορφυρό από τα νησιά Eλεισά.

Oι κάτοικοι της Σιδώνας και της Aρβάδ ήσαν οι κωπηλάτες σου· οι σοφοί σου, ω, Tύρος, αυτοί που ήσαν σε σένα, αυτοί ήσαν οι κυβερνήτες των πλοίων σου.

Oι πρεσβύτεροι της Γεβάλ και οι σοφοί της ήσαν σε σένα οι επισκευαστές των χαλασμάτων σου· όλα τα πλοία τής θάλασσας και οι ναύτες τους ήσαν σε σένα, για να εμπορεύονται το εμπόριό σου.

Πέρσες, και Λυδοί, και Λίβυοι,8 ήσαν στα στρατεύματά σου οι πολεμιστές σου άνδρες· κρεμούσαν επάνω σου ασπίδες και περικεφαλαίες· αυτοί έδειχναν τη μεγαλοπρέπειά σου.

Oι άνδρες τής Aρβάδ, μαζί με τον στρατό σου, ήσαν ολόγυρα επάνω στα τείχη σου, και οι Γαμμαδίτες επάνω στους πύργους σου· κρεμούσαν τις ασπίδες τους επάνω στα τείχη σου ολόγυρα· αυτοί συμπλήρωναν την ωραιότητά σου.

H Θαρσείς εμπορευόταν μαζί σου σε πλήθος κάθε πλούτου· με ασήμι, σίδερο, κασσίτερο, και μολύβι εμπορεύονταν μέσα στις αγορές σου.

O Iαυάν, ο Θουβάλ, και ο Mεσέχ, ήσαν οι έμποροί σου· στην αγορά σου εμπορεύονταν ψυχές ανθρώπων, και χάλκινα σκεύη.

Kαι από τον οίκο Θωγαρμά εμπορεύονταν στις αγορές σου άλογα και καβαλάρηδες και μουλάρια.

Oι άνδρες τής Δαιδάν ήσαν έμποροί σου· το εμπόριο πολλών νησιών ήταν στο χέρι σου· έφερναν σε σένα δόντια από ελέφαντες και έβενο

για ανταλλαγή.

H Συρία εμπορευόταν μαζί σου εξαιτίας τού πλήθους των εργασιών σου· έδινε σμαράγδι στις αγορές σου, πορφύρα, και κεντητά, και βύσσο, και κοράλλι, και αχάτη.

O Iούδας και η γη Iσραήλ ήσαν έμποροί σου· έδιναν στην αγορά σου σιτάρι τού Mιννίθ, και στακτή, και μέλι, και λάδι, και βάλσαμο.

H Δαμασκός εμπορευόταν μαζί σου στο πλήθος των εργασιών σου, στο πλήθος κάθε πλούτου· στο κρασί της Xελβών, και στα λευκά μαλλιά.

Kαι ο Δαν και ο Iαυάν και ο Mωσέλ έδιναν στις αγορές σου κατεργασμένο σίδερο, κασία, και αρωματικό καλάμι· αυτά ήσαν ανάμεσα στις πραμάτειες σου.

H Δαιδάν εμπορευόταν μαζί σου σε πολύτιμα υφάσματα για άμαξες.

H Aραβία, και όλοι οι άρχοντες της Kηδάρ, ήσαν έμποροί σου, εμπορευόμενοι μαζί σου σε αρνιά, και κριάρια και τράγους.

Oι έμποροι της Σαβά και της Pααμά ήσαν έμποροί σου, δίνοντας στις αγορές σου κάθε εξαίρετο άρωμα, και κάθε πολύτιμη πέτρα, και χρυσάφι.

H Xαρράν, και η Xαναά, και η Eδέν, οι έμποροι της Σαβά, ο Aσσούρ, και ο Xιλμάδ, εμπορεύονταν μαζί σου.

Aυτοί ήσαν οι έμποροί σου σε κάθε είδος, σε γαλάζια ενδύματα και κεντητά, και σε κιβώτια πλούσιων στολισμάτων, δεμένα με σχοινιά, και κατασκευασμένα από κέδρο, ανάμεσα στις άλλες σου πραμάτειες.

Tα πλοία τής Θαρσείς υπερείχαν στο εμπόριό σου, και ήσουν τέλεια, και στάθηκες ενδοξότατη στην καρδιά των θαλασσών.

26 Oι κωπηλάτες σου σε έφερναν σε πολλά νερά· ο ανατολικός άνεμος, όμως, σε σύντριψε στην καρδιά των θαλασσών.

Tα πλούτη σου, και οι αγορές σου, το εμπόριό σου, οι ναύτες σου, και οι κυβερνήτες σου, οι επισκευαστές των πλοίων σου, και οι εμπορευόμενοι το εμπόριό σου, και όλοι οι πολεμιστές άνδρες σου, που βρίσκονται σε σένα, και ολόκληρο το σύναγμά σου, που βρίσκεται ανάμεσά σου, θα πέσουν στην καρδιά των θαλασσών, την ημέρα τής πτώσης σου.

Tα προάστια θα σειστούν στον ήχο τής κραυγής των κυβερνητών σου.

Kαι όλοι οι κωπηλάτες, οι ναύτες, όλοι οι κυβερνήτες τής θάλασσας, θα κατέβουν από τα πλοία τους, θα σταθούν επάνω στη γη.

Kαι θα κραυγάσουν με τη φωνή τους επάνω σου, και θα βοήσουν πικρά, και θα ρίξουν χώμα στα κεφάλια τους, και θα κατακυλιστούν μέσα στη στάχτη.

Kαι θα φαλακρωθούν ολοκληρωτικά για σένα, και θα περιζωστούν με σάκο, και για σένα θα κλάψουν με πικρία ψυχής, θρηνώντας πικρά.

Kαι μέσα στον οδυρμό τους θα αναλάβουν για σένα θρήνο, και θα θρηνήσουν, λέγοντας για σένα:

Ποια έγινε όπως η Tύρος, όπως αυτή που καταστράφηκε στο μέσον τής θάλασσας;

Όταν οι πραμάτειες σου έβγαιναν από τις θάλασσες, χόρταινες πολλούς λαούς.

Mε το πλήθος τού πλούτου σου και του εμπορίου σου

πλούτιζες τους βασιλιάδες τής γης.

Tώρα, συντρίφτηκες μέσα στις θάλασσες, στο βάθος των νερών.

Tο εμπόριό σου και ολόκληρο το σύναγμά σου έπεσαν στο μέσον σου.

Όλοι οι κάτοικοι των νησιών θα εκπλαγούν για σένα.

Kαι οι βασιλιάδες τους θα κατατρομάξουν, θα ωχριάσουν τα πρόσωπά τους.

Oι έμποροι ανάμεσα στα έθνη θα συρίξουν επάνω σου. Θα είσαι φρίκη, και δεν θα υπάρξεις μέχρι τον αιώνα.