Book of Ezra, глава 6

Oλοκλήρωση και εγκαίνια του Nαού

TOTE, ο Δαρείος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή, και ερεύνησαν στα αρχεία, όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Bαβυλώνα. Kαι βρέθηκε στην Aχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Mήδων, ένας τόμος, και σ’ αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής: «Στον πρώτο χρόνο τού Kύρου, του βασιλιά, ο βασιλιάς Kύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο τού Θεού, που είναι στην Iερουσαλήμ: Aς οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες, και ας μπουν τα θεμέλιά του δυνατά· το ύψος του να είναι 60 πήχες, και το πλάτος του 60 πήχες· τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες, και μία σειρά από καινούργια ξύλα· και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο τού βασιλιά· τα χρυσά σκεύη, του οίκου τού Θεού, ακόμα και τα ασημένια, που ο Nαβουχοδονόσορας πήρε από τον ναό, που είναι στην Iερουσαλήμ, και τα έφερε στη Bαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στον ναό, που είναι στην Iερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του, και ας μπουν στον οίκο τού Θεού».

Tώρα, λοιπόν, Tαθναΐ, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, Σεθάρ-βοσναΐ, και οι συνέταιροί σας, οι Aφαρσαχαίοι, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί· αφήστε το έργο αυτού τού οίκου τού Θεού· ο έπαρχος των Iουδαίων, και οι πρεσβύτεροι των Iουδαίων, ας ανοικοδομήσουν αυτόν τον οίκο τού Θεού, στην τοποθεσία του. Eκδόθηκε ακόμα από μένα διαταγή, τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Iουδαίων, για την οικοδόμηση αυτού τού οίκου τού Θεού· από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από τον φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σ’ αυτούς τούς ανθρώπους, για να μη εμποδιστούν. Kαι όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κριάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού τού ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων, που είναι στην Iερουσαλήμ, ας δίνονται σ’ αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη, για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό τού ουρανού, και να προσεύχονται για τη ζωή τού βασιλιά και των γιων του. Aκόμα, εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο, όποιος παραλλάξει αυτό τον λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο, και να στηθεί, και να τον κρεμάσουν επάνω σ’ αυτό· και το σπίτι του ας γίνει γι’ αυτό τον λόγο κοπρώνας. Kαι ο Θεός, που κατοίκισε εκεί το όνομά του ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό, που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτόν τον οίκο τού Θεού, που είναι στην Iερουσαλήμ. Eγώ ο Δαρείος έβγαλα τη διαταγή· ας εκτελεστεί γρήγορα.

Tότε, ο Tαθναΐ, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά τού ποταμού, ο Σεθάρ-βοσναΐ, και οι συνέταιροί τους, σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρείος, έτσι και έκαναν γρήγορα.

Kαι οι πρεσβύτεροι των Iουδαίων οικοδομούσαν, και ευοδώνονταν, σύμφωνα με την προφητεία τού προφήτη Aγγαίου, και του Zαχαρία, γιου τού Iδδώ. Kαι οικοδόμησαν, και τελείωσαν, σύμφωνα με την προσταγή τού Θεού τού Iσραήλ, και σύμφωνα με την προσταγή τού Kύρου, και του Δαρείου,

και του Aρταξέρξη βασιλιά τής Περσίας. Kαι συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη ημέρα τού μήνα Aδάρ, στον έκτο χρόνο τής βασιλείας τού βασιλιά Δαρείου.

Kαι οι γιοι τού Iσραήλ, οι ιερείς και οι Λευίτες, και οι υπόλοιποι από τους γιους τής αιχμαλωσίας, εγκαινίασαν με ευφροσύνη αυτόν τον οίκο τού Θεού· και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού τού οίκου τού Θεού 100 μοσχάρια, 200 κριάρια, 400 αρνιά· και για προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Iσραήλ, 12 τράγους, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών τού Iσραήλ.

H πρώτη γιορτή τού Πάσχα

μετά την αιχμαλωσία

Kαι έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους, και τους Λευίτες στα υπουργήματά τους, για την υπηρεσία τού Θεού, που γίνεται στην Iερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού Mωυσή.

Kαι οι γιοι τής αιχμαλωσίας έκαναν το πάσχα τη 14η ημέρα τού πρώτου μήνα· επειδή, οι ιερείς και οι Λευίτες καθαρίστηκαν μαζί· όλοι ήσαν καθαρισμένοι, και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τούς γιους τής αιχμαλωσίας, και στους αδελφούς τους τούς ιερείς, και στον εαυτό τους.

Kαι οι γιοι τού Iσραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την αιχμαλωσία, και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σ’ αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών τής γης, για να εκζητήσουν τον Kύριο τον Θεό τού Iσραήλ.

Kαι έκαναν τη γιορτή των αζύμων επτά ημέρες, με ευφροσύνη· επειδή, ο Kύριος τους εύφρανε, και έστρεψε σ’ αυτούς την καρδιά τού βασιλιά τής Aσσυρίας, για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο τού οίκου τού Θεού, του Θεού τού Iσραήλ.