1 Samuel, глава 31

Filistenii s-au luptat cu Israel, şi bărbaţii lui Israel au luat-o la fugă dinaintea Filistenilor, şi au căzut ucişi pe muntele Ghilboa.

Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui, şi au ucis pe Ionatan, Abinadab şi Malchişua, fiii lui Saul.

Saul a fost prins Ón toiul luptei; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit greu.

Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: ÑScoate-ţi sabia, şi străpunge-mă, ca nu cumva aceşti netăiaţi Ómprejur să vină să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine.î Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci Ói era teamă. Şi Saul şi-a luat sabia, şi s-a aruncat Ón ea.

Cel ce ducea armele lui Saul, văz‚ndu-l mort, s-a aruncat şi el Ón sabia lui, şi a murit Ómpreună cu el.

Astfel au pierit Ón acelaşi timp şi Ón aceeaşi zi, Saul şi cei trei fii ei lui, cel ce-i purta armele, şi toţi oamenii lui.

Cei din Israel, care erau dincolo de vale şi dincolo de Iordan, văz‚nd că oamenii lui Israel fugeau şi să Saul şi fiii lui muriseră, şi-au părăsit cetăţile şi au luat-o şi ei la fugă. Şi Filistenii au venit şi s-au aşezat Ón ele.

A doua zi, Filistenii au venit să dezbrace pe cei morţi, şi au găsit pe Saul şi pe cei trei fii ai lui căzuţi pe muntele Ghilboa.

Au tăiat capul lui Saul, şi i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată ţara Filistenilor Ón casele idolilor lor şi Ón popor.

Au pus armele lui Saul Ón casa Astarteelor, şi i-au at‚rnat trupul pe zidurile Bet-Şanului.

C‚nd au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut Filistenii lui Saul, toţi vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea şi au luat de pe zidurile Bet-Şanului trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui. Apoi s-au Óntors la Iabes, unde le-au ars; le-au luat oasele, şi le-au Óngropat sub stejarul din Iabes. Şi au postit şapte zile.