Second Epistle of Paul to the Corinthians, глава 13

Vin la voi pentru a treia oară. ÑOrice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.î Cum am spus, c‚nd am fost de faţă a doua oară, tot aşa şi azi, c‚nd nu sunt de faţă, spun iarăşi mai dinainte celor ce au păcătuit mai Ónainte, şi tuturor celorlalţi, că, dacă mă voi Óntoarce la voi, n-am să cruţ deloc; căci căutaţi o dovadă că Hristos vorbeşte Ón mine: El care nu este slab faţă de voi, ci este plin de putere Óntre voi.

Œn adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi suntem slabi Ón El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.

Pe voi Ónşivă Óncercaţi-vă dacă sunteţi Ón credinţă. Pe voi Ónşivă Óncercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este Ón voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.

Dar trag nădejde că veţi recunoaşte că noi nu suntem lepădaţi.

Totuşi ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne putem arăta noi Ónşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi.

Căci n-avem nici o putere Ómpotriva adevărului ci pentru adevăr.

Œn adevăr, ne bucurăm c‚nd noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari; şi ne rugăm pentru desăv‚rşirea voastră.

Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, c‚nd nu sunt de faţă, pentru ca, atunci c‚nd voi fi de faţă, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dăr‚mare.

Œncolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăv‚rşiţi-vă, Ómbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi Ón pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o sărutare sf‚ntă.

Toţi sfinţii vă trimit sănătate.

Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi Ómpărtăşirea Sf‚ntului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.