Book of Deuteronomy, глава 24

C‚nd cineva Óşi va lua o nevastă şi se va Ónsura cu ea, şi s-ar Ónt‚mpla ca ea să nu mai aibă trecere Ónaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos Ón ea, să-i scrie o carte de despărţire, şi, după ce-i va da-o Ón m‚nă, să-i dea drumul din casa lui.

Ea să iasă de la el, să plece, şi va putea să se mărite după un alt bărbat.

Dacă şi acesta din urmă Óncepe s-o urască, Ói scrie o carte de despărţire, şi după ce i-o dă Ón m‚nă, Ói dă drumul din casa lui; sau, dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul dint‚i, care Ói dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăşi de nevastă, după ce s-a p‚ngărit ea, căci lucrul acesta este o ur‚ciune Ónaintea Domnului, şi să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău.

C‚nd un om va fi Ónsurat de cur‚nd, să nu se ducă la oaste, şi să nu se pună nici o sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să Ónveselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o.

Să nu iei zălog cele două pietre de r‚şniţă, nici chiar piatra de r‚şniţă de deasupra; căci ar Ónsemna că iei zălog Ónsăşi viaţa cuiva.

Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, şi să-l fi făcut rob sau să-l fi v‚ndut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăţi astfel răul din mijlocul tău.

Ia seama bine şi păzeşte-te de rana leprei; şi să faceţi tot ce vă vor Ónvăţa preoţii dintre Leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat.

Adu-ţi aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul tău, Mariei, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt.

Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri Ón casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog; ci să stai afară, şi cel pe care l-ai Ómprumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog.

Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; să i-l dai Ónapoi la apusul soarelui, ca să se culce Ón haina lui, şi să te binecuv‚nteze; şi lucrul acesta ţi se va socoti ca un lucru bun Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Să nu nedreptăţeşti pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc Ón ţara ta, Ón cetăţile tale.

Să-i dai plata pentru ziua lui Ónainte de apusul soarelui; căci e sărac, şi o doreşte mult. Altfel, ar striga către Domnul Ómpotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat.

Să nu omori pe părinţi pentru copii, şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omor‚t pentru păcatul lui.

Să nu te atingi de dreptul străinului şi al orfanului, şi să nu iei zălog haina văduvei.

Să-ţi aduci aminte că ai fost rob Ón Egipt, şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat de acolo; de aceea Óţi dau aceste porunci ca să le Ómplineşti.

C‚nd Óţi vei secera ogorul, şi vei uita un snop pe c‚mp, să nu te Óntorci să-l iei: să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuv‚nteze Ón tot lucrul m‚inilor tale.

C‚nd Óţi vei scutura măslinii, să nu culegi a două oară roadele rămase pe ramuri: ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei.

C‚nd Óţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care răm‚n pe urma ta: ele să fie ale străinului, ale orfanului şi ale văduvei.

Adu-ţi aminte că ai fost rob Ón ţara Egiptului; de aceea Óţi dau poruncile acestea, ca să le Ómplineşti.