Book of Esther, глава 10

Œmpăratul Ahaşveroş a pus un bir asupra ţării şi asupra ostroavelor mării.

Toate faptele privitoare la puterea şi isprăvile lui, şi amănuntele despre mărimea la care a ridicat Ómpăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor Mezilor şi Perşilor?

Căci Iudeul Mardoheu era cel dint‚i după Ómpăratul Ahaşveroş. El era cu vază Óntre Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea Óntregului său neam.