Book of Exodus, глава 26

Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit, şi din materii vopsite Ón albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.

Lungimea unui covor să fie de două zeci şi opt de coţi, iar lăţimea unui covor să fie de patru coţi; toate covoarele să aibă aceeaşi măsură.

Cinci din aceste covoare să fie prinse Ómpreună, iar celelalte cinci covoare să fie de asemenea prinse Ómpreună.

La marginea covorului cu care se sf‚rşeşte cea dint‚i Ómpreunare de covoare, să faci nişte chiotori albastre; tot aşa să faci şi la marginea covorului cu care se sf‚rşeşte a doua Ómpreunare de covoare.

La cel dint‚i covor să faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sf‚rşeşte a doua Ómpreunare de covoare să faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele şi să vină faţă Ón faţă.

Apoi să faci cincizeci de copci de aur, şi cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, aşa Ónc‚t cortul să alcătuiască un Óntreg.

Să mai faci nişte covoare de păr de capră, ca să slujească de acoperiş peste cort; să faci unsprezece covoare de acestea.

Lungimea fiecărui covor să fie de treizeci de coţi, şi lăţimea fiecărui covor să fie de patru coţi; toate cele unsprezece covoare să aibă aceeaşi măsură.

Pe cinci din aceste covoare să le legi Ómpreună deosebit, şi pe celelalte şase deosebit, iar pe al şaselea covor să-l Óndoieşti Ón faţa cortului.

Să pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sf‚rşeşte cea dint‚i Ómpreunare de covoare, şi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sf‚rşeşte a doua Ómpreunare de covoare.

Să faci cincizeci de copci de aramă, şi să pui copcile Ón chiotori. Să Ómpreuni astfel acoperişul cortului, aşa Ónc‚t să alcătuiască un Óntreg.

Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperişului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor, să acopere partea dinapoi a cortului; iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperişului cortului, să cadă c‚te un cot deoparte, şi un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, aşa Ónc‚t să le acopere.

Să mai faci apoi pentru acoperişul cortului o Ónvelitoare de piei de berbeci vopsite Ón roşu, şi peste ea o Ónvelitoare de piei de viţel de mare.

Apoi să faci nişte sc‚nduri pentru cort; sc‚ndurile acestea să fie de lemn de salc‚m, puse Ón picioare.

Lungimea fiecărei sc‚nduri să fie de zece coţi, şi lăţimea fiecărei sc‚nduri să fie de un cot şi jumătate.

Fiecare sc‚ndură să aibă două urechi unite una cu alta; aşa să faci la toate sc‚ndurile cortului.

Să faci douăzeci de sc‚nduri pentru cort, Ónspre latura de miazăzi.

Sub cele douăzeci de sc‚nduri, să pui patruzeci de picioare de argint, c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură pentru cele două urechi ale ei.

Pentru a doua latură a cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci douăzeci de sc‚nduri, Ómpreună cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură.

Pentru fundul cortului, Ónspre latura de apus, să faci şase sc‚nduri.

Să mai faci două sc‚nduri pentru unghiurile din fundul cortului; să fie c‚te două la un loc, Óncep‚nd de jos, şi bine legate la v‚rf cu un cerc; am‚ndouă aceste sc‚nduri, care sunt puse Ón cele două unghiuri, să fie la fel.

Vor fi astfel opt sc‚nduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, c‚te două picioare sub fiecare sc‚ndură.

Să faci apoi cinci drugi de lemn de salc‚m pentru sc‚ndurile uneia din părţile cortului, cinci drugi pentru sc‚ndurile din a doua parte a cortului, şi cinci drugi pentru sc‚ndurile din partea din fundul cortului dinspre apus.

Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al sc‚ndurilor.

Să poleieşti sc‚ndurile cu aur, şi verigile Ón care vor intra drugii, să le faci de aur, iar drugii să-i poleieşti tot cu aur.

Cortul să-l faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

Să faci apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie, şi să aibă pe ea heruvimi.

S-o prinzi de patru st‚lpi de salc‚m, poleiţi cu aur; st‚lpii aceştia să aibă nişte c‚rlige de aur, şi să stea pe patru picioare de argint.

Să at‚rni perdeaua de copci, şi Ón dosul perdelei să v‚ri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea Óntre Locul sf‚nt şi Locul prea sf‚nt.

Să pui capacul ispăşirii pe chivotul mărturiei, Ón Locul prea sf‚nt.

Masa s-o pui dincoace de perdea, şi sfeşnicul Ón faţa mesei, Ón partea dinspre miazăzi a cortului; iar masa s-o pui Ónspre partea de miază noapte.

La intrarea cortului să mai faci o perdea albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit; aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef.

Pentru perdeaua aceasta să faci cinci st‚lpi de salc‚m şi să-i Ómbraci cu aur; st‚lpii aceştia să aibă c‚rlige de aur, şi să torni pentru ei cinci picioare de aramă.