Book of Exodus, глава 27

Altarul să-l faci din lemn de salc‚m; lungimea lui să fie de cinci coţi, şi lăţimea lui de cinci coţi. Altarul să fie Ón patru colţuri, şi Ónălţimea lui să fie de cinci coţi.

Œn cele patru colţuri, să faci nişte coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul; şi să-l acoperi cu aramă.

Să faci pentru altar oale de scos cenuşa, lopeţi, ligheane, furculiţe şi tigăi pentru cărbuni; toate uneltele lui să le faci de aramă.

Să faci altarului un grătar de aramă, Ón chip de reţea, şi să pui patru verigi de aramă la cele patru colţuri ale reţelei.

Grătarul să-l pui sub streaşina altarului, Óncep‚nd de jos, aşa că grătarul să vină p‚nă la jumătatea altarului.

Să faci apoi nişte drugi pentru altar, drugi de lemn de salc‚m, şi să-i acoperi cu aramă.

Să v‚ri drugii Ón verigi; şi drugii să fie de am‚ndouă părţile altarului, c‚nd Ól vor purta.

Să-l faci din sc‚nduri şi gol pe dinăuntru. Să fie făcut aşa cum ţi s-a arătat pe munte.

Curtea cortului s-o faci astfel. Œnspre partea de miazăzi, pentru alcătuirea curţii, să fie nişte p‚nze de in subţire răsucit, pe o lungime de o sută de coţi pentru această Ónt‚ie latură, cu douăzeci de st‚lpi, care să stea pe douăzeci de picioare de aramă; c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură, să fie de argint.

Œnspre partea de miază noapte să fie de asemenea nişte p‚nze, pe o lungime de o sută de coţi, cu douăzeci de st‚lpi şi cu cele douăzeci de picioare ale lor de aramă; c‚rligele st‚lpilor şi beţele lor de legătură, să fie de argint.

Œnspre partea de apus, să fie pentru lăţimea curţii nişte p‚nze de cincizeci de coţi, cu zece st‚lpi şi cele zece picioare ale lor.

Œnspre partea de răsărit, pe l‚ngă cei cincizeci de coţi pentru lăţimea curţii, să mai fie cincisprezece coţi de p‚nză pentru o aripă, cu trei st‚lpi şi cele trei picioare ale lor, şi cincisprezece coţi de p‚nză pentru a doua aripă, cu trei st‚lpi şi cele trei picioare ale lor.

Pentru poarta curţii cortului, să fie o perdea lată de douăzeci de coţi, albastră, purpurie şi cărămizie, şi de in subţire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru st‚lpi şi cele patru picioare ale lor.

Toţi st‚lpii curţii de jur Ómprejur să aibă beţe de legătură de argint, c‚rlige de argint, şi picioare de aramă.

Lungimea curţii să fie de o sută de coţi, lăţimea de cincizeci de coţi de fiecare parte, şi Ónălţimea de cinci coţi; p‚nzele să fie de in subţire răsucit, iar picioarele să fie de aramă.

Toate uneltele r‚nduite pentru slujba cortului, toţi ţăruşii lui, şi toţi ţăruşii curţii, să fie de aramă.

Să porunceşti copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline fără drojdii, ca să ardă Ón candele necurmat.

Aaron şi fiii săi să-l pregătească Ón cortul Ónt‚lnirii, dincoace de perdeaua care este Ónaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara p‚nă dimineaţa Ónaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii lor, şi pe care copiii lui Israel vor trebui s-o ţină.