Book of Exodus, глава 39

Cu materiile vopsite Ón albastru, Ón purpuriu şi Ón cărămiziu, au făcut veşmintele preoţilor pentru slujba sf‚ntului locaş, şi au făcut veşminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au făcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

Au Óntins nişte plăci de aur, şi le-au tăiat Ón fire subţiri, pe care le-au ţesut Ón materiile vopsite Ón albastru, Ón purpuriu şi Ón cărămiziu, şi Ón in subţire; era lucrat cu măiestrie.

I-au făcut nişte umerari care se Ómpreunau cu el, aşa că la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei.

Br‚ul era de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au pregătit pietrele de onix, le-au prins Ón legături de aur şi au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă peceţile.

Le-au pus pe umerarii efodului, ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au făcut apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeaşi lucrătură ca efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit.

Era Ón patru colţuri. Pieptarul l-au făcut Óndoit; lungimea lui era de o palmă, şi lăţimea de o palmă; era Óndoit.

Au pus Ón el patru şiruri de pietre: Ón şirul Ónt‚i era: un sardonix, un topaz şi un smarald; Ón al doilea şir: un rubin, un safir şi un diamant; Ón al treilea şir: un opal, un agat şi un ametist; iar Ón al patrulea şir: un hrisolit, un onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau legate Ón ferecăturile lor de aur.

Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii.

Pe pieptar au făcut apoi nişte lănţişoare de aur curat, Ómpletite ca nişte sfori.

Au făcut două ferecături de aur şi două verigi de aur, şi au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului.

Apoi cele două lănţişoare Ómpletite, de aur, le-au v‚r‚t Ón cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului; iar celelalte două capete ale celor două lănţişoare le-au agăţat de cele două ferecături şi le-au pus pe umerarii efodului Ón partea dinainte. ñ Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod.

Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umerari ai efodului, jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se Ómpreună efodul cu umerarii, deasupra br‚ului efodului.

Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, aşa ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra br‚ului efodului, şi să nu se poată mişca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul. Facerea mantiei efodului.

Au făcut mantia de sub efod, ţesută toată cu meşteşug din materie albastră.

La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoşe; gura aceasta era tivită de jur Ómprejur, ca să nu se rupă.

Pe marginea mantiei au făcut nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir răsucit; au făcut şi nişte clopoţei de aur curat, şi clopoţeii i-au pus Óntre rodii, de jur Ómprejurul mantiei: venea un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au făcut şi tunicile de in subţire ţesute cu măiestrie, pentru Aaron şi fiii lui; mitra de in subţire, şi scufiile de in subţire care slujeau ca podoabă; izmenele de in subţire răsucit; br‚ul de in subţire răsucit, lucrat la gherghef, şi de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul.

Au făcut apoi şi placa de aur curat, cununa Ómpărătească sf‚ntă, şi au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: ÑSf‚nt Domnuluiî.

Au legat-o de mitră sus, cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.

Astfel au fost isprăvite toate lucrările locaşului cortului Ónt‚lnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: aşa au făcut.

Au adus locaşul la Moise: cortul şi toate uneltele lui, copcile, sc‚ndurile, drugii, st‚lpii şi picioarele lui; Ónvelitoarea de piei de berbec vopsite Ón roşu, Ónvelitoarea de piei de viţel de mare, şi perdeaua de despărţire; chivotul mărturiei şi drugii lui, şi capacul ispăşirii; masa cu toate uneltele ei, şi p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului; sfeşnicul de aur curat, candelele lui aşezate Ón r‚nd şi toate uneltele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic; altarul de aur, curat, untdelemnul pentru ungere şi tăm‚ia mirositoare, şi perdeaua de la uşa cortului; altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui; p‚nzele curţii, st‚lpii ei şi picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţăruşii ei, şi toate uneltele pentru slujba locaşului cortului Ónt‚lnirii; veşmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba Ón Locul sf‚nt, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron, şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.

Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.

Moise a cercetat toate lucrările; şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuv‚ntat.