Book of Genesis, глава 38

Œn vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira.

Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Canaanit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s-a culcat cu ea.

Ea a rămas Ónsărcinată, şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er.

A rămas iarăşi Ónsărcinată, şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan.

A mai născut iarăşi un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib, c‚nd a născut ea.

Iuda a luat Ónt‚iului său născut Er, o nevastă numită Tamar.

Er, Ónt‚iul născut al lui Iuda, era rău Ónaintea Domnului; şi Domnul l-a omor‚t.

Atunci Iuda a zis lui Onan: ÑDu-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică săm‚nţă fratelui tău.î Onan, ştiind că săm‚nţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa săm‚nţa pe păm‚nt ori de c‚te ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea săm‚nţă fratelui său.

Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omor‚t şi pe el.

Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar: ÑRăm‚i văduvă Ón casa tatălui tău, p‚nă va creşte fiul meu Şela.î Zicea aşa ca să nu moară şi Şela ca fraţii lui. Tamar s-a dus, şi a locuit Ón casa tatălui ei.

Au trecut multe zile, şi fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el şi prietenul său Hira, Adulamitul.

Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, şi i-au zis: ÑIată că socrul tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile.î Atunci ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a Ómbrăcat Ón alte haine, şi a şezut jos la intrarea Ón Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă.

Iuda a văzut-o, şi a luat-o drept curvă, pentru că Óşi acoperise faţa.

S-a abătut la ea din drum, şi a zis: ÑLasă-mă să mă culc cu tine!î Căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis: ÑCe-mi dai ca să te culci cu mine?î El a răspuns: ÑAm să-ţi trimit un ied din turma mea.î Ea a zis: ÑŒmi dai un zălog, p‚nă Ól vei trimite?î El a răspuns: ÑCe zălog să-ţi dau?î Ea a zis: ÑInelul tău, lanţul tău, şi toiagul pe care-l ai Ón m‚nă.î El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; şi ea a rămas Ónsărcinată de la el.

Ea s-a sculat, şi a plecat; şi-a scos mahrama şi s-a Ómbrăcat iarăşi Ón hainele de văduvă.

Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din m‚inile femeii. Dar acesta n-a găsit-o.

A Óntrebat pe oamenii locului, şi a zis: ÑUnde este curva aceea, care stătea aici la Enaim, pe drum?î Ei au răspuns: ÑN-a fost nici o curvă aici.î Adulamitul s-a Óntors la Iuda, şi i-a spus: ÑN-am găsit-o; şi chiar oamenii de acolo au zis: ÑN-a fost nici o curvă aici.î Iuda a zis: ÑŢină ce a luat, numai să nu ne facem de r‚s. Iată, am trimis iedul acesta, şi n-ai găsit-o.î Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: ÑTamar, nora ta, a curvit, şi a rămas chiar Ónsărcinată Ón urma curvirii ei.î Şi Iuda a zis: ÑScoateţi-o afară ca să fie arsă.î După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: ÑDe la omul acela, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu Ónsărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea, şi toiagul acesta.î Iuda le-a cunoscut, şi a zis: ÑEa este mai puţin vinovată dec‚t mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela.î Şi nu s-a mai Ómpreunat cu ea de atunci.

C‚nd i-a venit vremea să nască, iată că Ón p‚ntecele ei erau doi gemeni.

Şi Ón timpul naşterii, unul a scos m‚na Ónainte; moaşa i-a apucat m‚na, şi a legat-o cu un fir roşu, zic‚nd: ÑAcesta a ieşit cel dint‚i.î Dar el a tras m‚na Ónapoi, şi a ieşit fratele său. Atunci moaşa a zis: ÑCe spărtură ai făcut!î De aceea i-a pus numele Pereţ (Spărtură).

Œn urmă a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la m‚nă; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu). Iosif Ón Egipt.