Book of Isaiah, глава 12

Œn ziua aceea vei zice: ÑTe laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar m‚nia Ta s-a potolit şi m-ai m‚ng‚iat!î ÑIată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de Óncredere, şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a m‚ntuit.î Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele m‚ntuirii, şi veţi zice Ón ziua aceea: ÑLăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!

C‚ntaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute Ón tot păm‚ntul!î Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este Ón mijlocul tău Sf‚ntul lui Israel.î