Book of Isaiah, глава 15

Prorocie Ómpotriva Moabului. Chiar Ón noaptea c‚nd este pustiit, Ar-Moabul este nimicit! Chiar Ón noaptea c‚nd este pustiit, Chir-Moabul este nimicit!Ö Poporul se suie la templu şi la Dibon, pe Ónălţimi, ca să pl‚ngă; Moabul se boceşte: pe Nebo şi pe Medeba toate capetele sunt rase, şi toate bărbile sunt tăiate.

Pe uliţe, sunt Óncinşi cu saci, pe acoperişuri şi Ón pieţe, totul geme, şi se topesc pl‚ng‚nd.

Hesbonul şi Eleale ţipă de li se aude glasul p‚nă la Iahaţ, chiar şi războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază.

Œmi pl‚nge inima pentru Moab, ai cărui fugari aleargă p‚nă la Ţoar, p‚nă la Eglat-Şelişia; căci suie, pl‚ng‚nd, suişul Luhitului, şi scot ţipete de durere pe drumul Horonaimului.

Căci apele Nimrim sunt pustiite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeaţa, şi nu mai este nici un fir verde.

De aceea str‚ng ce le mai răm‚ne, şi Óşi strămută averile dincolo de p‚r‚ul sălciilor Căci ţipetele Ónconjoară hotarele Moabului; bocetele lui răsună p‚nă la Eglaim, şi urletele lui răsună p‚nă la Beer-Elim.

Apele Dimonului sunt pline de s‚nge, şi voi trimite peste Dimon noi nenorociri; un leu va veni Ómpotriva celor scăpaţi ai Moabului, Ómpotriva rămăşiţei din ţară.