Book of Isaiah, глава 4

Şapte femei vor apuca Ón ziua aceea un singur bărbat, şi vor zice: ÑVom m‚nca p‚inea noastră Ónşine, şi ne vom Ómbrăca Ón hainele noastre Ónşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele, şi ia ocara de peste noi!î Œn vremea aceea odrasla Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi frumuseţe pentru cei m‚ntuiţi ai lui Israel.

Şi cel rămas Ón Sion, cel lăsat Ón Ierusalim, se va numi Ñsf‚ntî, oricine va fi scris printre cei vii, la Ierusalim.

După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului, şi va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de s‚nge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii, Domnul va aşeza, peste toată Óntinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare, un nor de fum ziua, şi un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă, ca umbrar Ómpotriva căldurii zilei, şi ca loc de adăpost şi de ocrotire Ómpotriva furtunii şi ploii.