Book of Jonah, глава 2

Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din p‚ntecele peştelui, şi a zis: ÑŒn str‚mtorarea mea, am chemat pe Domnul, şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat, şi mi-ai auzit glasul.

Şi totuşi mă aruncasei Ón ad‚nc, Ón inima mării, şi r‚urile de apă mă Ónconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.

Ziceam: ÑSunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăşi voi vedea Templul Tău cel sf‚ntî.

Apele m-au acoperit p‚nă aproape să-mi ia viaţa, ad‚ncul m-a Ónvăluit, papura s-a Ómpletit Ón jurul capului meu.

M-am pogor‚t p‚nă la temeliile munţilor, zăvoarele păm‚ntului mă Óncuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu!

C‚nd Ómi t‚njea sufletul Ón mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns p‚nă la Tine, Ón Templul Tău ce sf‚nt.

Cei ce se lipesc de idoli deşerţi Óndepărtează Óndurarea de la ei.

Eu Ónsă Œţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi Ómplini juruinţele pe care le-am făcut. M‚ntuirea vine de la Domnul.î Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe păm‚nt.