Book of Leviticus, глава 12

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,C‚nd o femeie va răm‚ne Ónsărcinată, şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca Ón vremea sorocului ei.

Œn ziua a opta, copilul să fie tăiat Ómprejur.

Femeia să mai răm‚nă Óncă treizeci şi trei de zile, ca să se cureţe de s‚ngele ei; să nu se atingă de nici un lucru sf‚nt, şi să nu se ducă la sf‚ntul locaş, p‚nă nu se vor Ómplini zilele curăţirii ei.

Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptăm‚ni, ca pe vremea c‚nd i-a venit sorocul; şi să răm‚nă şaizeci şi şase de zile ca să se curăţească de s‚ngele ei.

C‚nd se vor Ómplini zilele curăţirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa cortului Ónt‚lnirii, un miel de un an pentru arderea de tot, şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire.

Preotul să le jertfească Ónaintea Domnului, şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel, ea va fi curăţită de curgerea s‚ngelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată.

Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.î