Book of Leviticus, глава 13

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑC‚nd un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine, sau o pată albă, care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron, sau la unul din fiii lui, care sunt preoţi.

Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb, şi dacă rana se arată mai ad‚ncă dec‚t pielea trupului, este o rană de lepră: preotul care va face cercetarea, să declare pe omul acela necurat.

Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă, care nu se arată mai ad‚ncă dec‚t pielea, şi dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să Ónchidă şapte zile pe cel cu rana.

A şaptea zi preotul să-l cerceteze iarăşi. Dacă i se pare că rana a stat pe loc şi nu s-a Óntins pe piele, preotul să-l Ónchidă a doua oară Óncă şapte zile.

Preotul să-l cerceteze a doua oară Ón ziua a şaptea. Dacă rana a mai scăzut şi nu s-a Óntins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat: este o pecingine; el să-şi spele hainele, şi va fi curat.

Dar dacă pecinginea s-a Óntins pe piele, după ce s-a arătat el preotului şi după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supună Óncă odată cercetării preotului.

Preotul Ól va cerceta. Dacă pecinginea s-a Óntins pe piele, preotul Ól va declara necurat: este lepră.

C‚nd se va arăta o rană de lepră pe un om, să-l aducă la preot.

Preotul să-l cerceteze. Şi dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să albească, şi Ón umflătură este şi o urmă de carne vie, atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră Ónvechită: preotul să-l declare necurat; să nu-l Ónchidă, căci este necurat.

Dacă lepra va face o spuzeală pe piele, şi va acoperi toată pielea celui cu rana, din cap p‚nă Ón picioare, pretutindeni pe unde-şi va arunca preotul privirile, preotul să-l cerceteze; şi dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel cu rana: fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat.

Dar Ón ziua c‚nd se va vedea Ón el carne vie, va fi necurat; c‚nd preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat: carnea vie este necurată, este lepră.

Dacă se schimbă carnea vie şi se face albă, să se ducă la preot; preotul să-l cerceteze, şi dacă rana s-a făcut albă, preotul să declare curat pe cel cu rana: el este curat.

C‚nd un om va avea pe pielea trupului său o bubă care a fost tămăduită, şi pe locul unde era buba se va arăta o umflătură albă sau o pată de un alb roşiatic, omul acela să se arate preotului.

Preotul să-l cerceteze. Dacă pata pare mai ad‚ncă dec‚t pielea, şi dacă părul s-a făcut alb, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră, care a dat Ón bubă.

Dacă preotul vede că nu este păr alb Ón pată, că ea nu este mai ad‚ncă dec‚t pielea, şi că a mai scăzut, să Ónchidă pe omul acela şapte zile.

Dacă s-a Óntins pata pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră.

Dar dacă pata a rămas pe loc şi nu s-a Óntins, este semnul rănii uscate unde a fost buba; preotul să-l declare curat.

C‚nd un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc, şi se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roşiatic, preotul să-l cerceteze. Dacă părul din pată s-a făcut alb, şi ea pare mai ad‚ncă dec‚t pielea, este lepră, care a dat Ón arsură; preotul să declare pe omul acela necurat: este o rană de lepră.

Dacă preotul vede că nu este păr alb Ón pată, că ea nu este mai ad‚ncă dec‚t pielea, şi că a mai scăzut, să Ónchidă pe omul acela şapte zile.

Preotul să-l cerceteze a şaptea zi. Şi dacă pata s-a Óntins pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră.

Dar dacă pata a rămas pe loc, nu s-a Óntins pe piele, şi a mai scăzut, este o rană pricinuită de umflătura arsurii; preotul să-l declare curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii.

C‚nd un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai ad‚ncă dec‚t pielea şi are păr gălbui şi subţire, preotul să declare pe omul acela necurat: este r‚ie de cap, este lepră de cap sau de barbă.

Dacă preotul vede că rana r‚iei nu pare mai ad‚ncă dec‚t pielea, şi n-are păr negru, să Ónchidă şapte zile pe cel cu rana de r‚ie la cap.

Preotul să cerceteze rana a şaptea zi. Dacă r‚ia nu s-a Óntins, dacă n-are păr gălbui, şi dacă nu pare mai ad‚ncă dec‚t pielea, cel cu r‚ia la cap să se radă, dar să nu radă locul unde este r‚ia; şi preotul să-l Ónchidă a doua oară şapte zile.

Preotul să cerceteze r‚ia a şaptea zi. Dacă r‚ia nu s-a Óntins pe piele, şi nu pare mai ad‚ncă dec‚t pielea, preotul să-l declare curat; el să-şi spele hainele, şi va fi curat.

Dar dacă r‚ia s-a Óntins pe piele, după ce a fost declarat curat, preotul să-l cerceteze. Şi dacă r‚ia s-a Óntins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui: este necurat.

Dacă i se pare că r‚ia a stat pe loc, şi că din ea a crescut păr negru, r‚ia este vindecată: este curat, şi preotul să-l declare curat.

C‚nd un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, şi anume pete albe, preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb gălbui, acestea nu sunt dec‚t nişte pete care au făcut spuzeală pe piele: este curat.

C‚nd unui om Ói va cădea părul de pe cap, este pleşuv: este curat.

Dacă i-a căzut părul de pe cap numai Ón partea dinainte, este pleşuv Ón partea dinainte: este curat.

Dar dacă Ón partea pleşuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roşiatic, este lepră, care a făcut spuzeală Ón partea pleşuvă dinainte sau dinapoi.

Preotul să-l cerceteze. Dacă Ón partea pleşuvă dinapoi sau dinainte este o umflătură de rană de un alb roşiatic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat: preotul să-l declare necurat; rana lui este pe cap.

Leprosul, atins de această rană, să-şi poarte hainele sf‚şiate, şi să umble cu capul gol; să-şi acopere barba, şi să strige: ,Necurat! Necurat!í C‚tă vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Să locuiască singur; locuinţa lui să fie afară din tabără.

C‚nd se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de l‚nă, fie haină de in, Ón urzeală sau Ón bătătură de in sau de l‚nă, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, şi rana va fi verzuie sau roşiatică pe haină sau pe piele, Ón urzeală sau Ón bătătură, sau pe vreun lucru de piele, este o rană de lepră, şi trebuie arătată preotului.

Preotul să cerceteze rana, şi să Ónchidă şapte zile lucrul cu rana.

Să cerceteze a şaptea zi rana. Dacă rana s-a Óntins pe haină, Ón urzeală sau Ón bătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o rană de lepră Ónvechită: lucrul acela este necurat.

Să ardă haina, urzeala sau bătătura de l‚nă sau de in, sau lucrul de piele pe care se găseşte rana, căci este o lepră Ónvechită: să fie ars Ón foc.

Dar dacă preotul vede că rana nu s-a Óntins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură, sau pe lucrul acela de piele, să poruncească să se spele partea atinsă de rană, şi să-l Ónchidă a doua oară şapte zile.

Preotul să cerceteze rana, după ce se va spăla. Şi dacă rana nu şi-a schimbat Ónfăţişarea şi nu s-a Óntins, lucrul acela este necurat: să fie ars Ón foc, căci o parte din faţă sau din dos a fost roasă.

Dacă preotul vede că rana a mai scăzut, după ce a fost spălată, s-o rupă din haină sau din piele, din urzeală sau din bătătură.

Şi dacă se mai iveşte pe haină, Ón urzeală sau Ón bătătură, sau pe lucrul de piele, Ónseamnă că este o spuzeală de lepră: lucrul atins de rană să fie ars Ón foc.

Haina, urzeala sau bătătura, sau vreun lucru de piele, care a fost spălat, şi unde a pierit rana, să se mai spele a doua oară, şi va fi curat.

Aceasta este legea privitoare la rana leprei, c‚nd loveşte hainele de l‚nă sau de in, urzeala sau bătătura, sau un lucru oarecare de piele, şi după care vor fi declarate curate sau necurate.î