Book of Leviticus, глава 15

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑVorbiţi copiilor lui Israel, şi spuneţi-le: ,Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat.

Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o opreşte, este necurat.

Orice pat Ón care se va culca, va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea, va fi necurat.

Cine se va atinge de patul lui, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Cine va şedea pe lucrul pe care a şezut el, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi să fie necurat p‚nă seara.

Cine se va atinge de trupul lui, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Orice şea pe care va călări el, va fi necurată.

Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el, va fi necurat p‚nă seara; şi cine va ridica lucrul acela, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Cine va fi atins de cel cu scurgerea, şi nu-şi va spăla m‚inile Ón apă, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Orice vas de păm‚nt care va fi atins de el, să fie spart, şi orice vas de lemn să fie spălat Ón apă.

După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere şapte zile pentru curăţirea lui; să-şi spele hainele, să-şi scalde trupul Ón apă curgătoare, şi va fi curat.

Œn ziua a opta, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă Ónaintea Domnului, la uşa cortului Ónt‚lnirii, şi să-i dea preotului.

Preotul să-i aducă, unul ca jertfă de ispăşire, şi celălalt ca ardere de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru el Ónaintea Domnului, pentru scurgerea lui.

Omul care va avea o scurgere a seminţei Ón somn să-şi scalde tot trupul Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Orice haină şi orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui, vor fi spălate cu apă, şi vor fi necurate p‚nă seara.

Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde am‚ndoi Ón apă, şi vor fi necuraţi p‚nă seara.

Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de s‚nge din trupul ei, să răm‚nă şapte zile Ón necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea, va fi necurat p‚nă seara.

Orice pat Ón care se va culca ea Ón timpul necurăţiei ei, va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea, va fi necurat.

Oricine se va atinge de patul ei, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela, va fi necurat p‚nă seara.

Dacă se culcă cineva cu ea, şi vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat Ón care se va culca, va fi necurat.

Femeia care va avea o scurgere de s‚nge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obişnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea c‚nd Ói vine sorocul.

Orice pat Ón care se va culca Ón timpul c‚t va ţine scurgerea aceasta, va fi ca şi patul din timpul c‚nd ea este la scurgerea de la soroc; şi orice lucru pe care va şedea, va fi necurat ca atunci c‚nd este ea la scurgerea de la soroc.

Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara.

După ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere şapte zile, şi apoi va fi curată.

A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, şi să-i ducă preotului, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Preotul să aducă unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru ea Ónaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată.

Aşa să depărtaţi pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă p‚ngăresc cortul Meu, care este Ón mijlocul lor.

Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este Óntinat printr-o lepădare de săm‚nţă Ón somn, pentru cea care este la curgerea de la soroc, pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere, şi pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată.î