Book of Leviticus, глава 17

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi tuturor copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Iată ce a poruncit Domnul.

Dacă cineva din casa lui Israel junghie Ón tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, şi nu-l aduce la uşa cortului Ónt‚lnirii, ca să-l aducă dar Domnului Ónaintea cortului Domnului, s‚ngele acesta va fi pus Ón socoteala omului aceluia: a vărsat s‚nge; omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său.

De aceea copiii lui Israel, Ón loc să-şi junghie jertfele pe c‚mp, trebuie să le aducă la preot, Ónaintea Domnului, la uşa cortului Ónt‚lnirii, şi să le aducă Domnului ca jertfe de mulţumire.

Preotul să le stropească s‚ngele pe altarul Domnului, la uşa cortului Ónt‚lnirii; şi să ardă grăsimea, care va fi de un miros plăcut Domnului.

Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veşnică pentru ei şi pentru urmaşii lor.

Să le spui dar: Dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc Ón mijlocul lor, aduce o ardere de tot sau vreo altă jertfă, şi n-o aduce la uşa cortului Ónt‚lnirii, ca s-o aducă jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui.

Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc Ón mijlocul lor, măn‚ncă s‚nge de orice fel, Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva celui ce măn‚ncă s‚ngele, şi-l voi nimici din mijlocul poporului său.

Căci viaţa trupului este Ón s‚nge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face s‚ngele ispăşire.

De aceea am zis copiilor lui Israel: ,Nimeni dintre voi să nu măn‚nce s‚nge, şi nici străinul care locuieşte Ón mijlocul vostru să nu măn‚nce s‚nge.

Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc Ón mijlocul lor v‚nează o fiară sau o pasăre care se măn‚ncă, să-i verse s‚ngele şi să-l acopere cu ţăr‚nă.

Căci viaţa oricărui trup stă Ón s‚ngele lui, care este Ón el. De aceea am zis copiilor lui Israel: ,Să nu m‚ncaţi s‚ngele nici unui trup; căci viaţa oricărui trup este s‚ngele lui: oricine va m‚nca din el, va fi nimicit.

Oricine, fie băştinaş, fie străin, care va m‚nca dintr-o fiară moartă sau sf‚şiată, să-şi spele hainele, să se scalde Ón apă, şi va fi necurat p‚nă seara; apoi va fi curat.

Dacă nu-şi spală hainele, şi nu-şi scaldă trupul, Óşi va purta fărădelegea lui.î