Book of Leviticus, глава 18

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ,Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să nu faceţi ce se face Ón ţara Egiptului unde aţi locuit, şi să nu faceţi ce se face Ón ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor.

Să Ómpliniţi poruncile Mele, şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va Ómplini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!

Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de s‚nge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.

Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Ţi-este mamă: să nu-i descoperi goliciunea.

Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău, sau fata mamei tale, născută Ón casă sau afară din casă.

Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea ta.

Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Ţi-este soră.

Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta.

Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Ţi-este mătuşă.

Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea.

Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău.

Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Œţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire.

Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci Ón necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasta ta, c‚t timp ea este Óncă Ón viaţă.

Să nu te apropii de o femeie Ón timpul necurăţiei ei, c‚nd este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea.

Să nu te Ómpreuni cu nevasta semenului tău, ca să te p‚ngăreşti cu ea.

Să nu dai pe nici unul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh, şi să nu p‚ngăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o ur‚ciune.

Să nu te culci cu o vită, ca să te p‚ngăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.

Să nu vă spurcaţi cu nici unul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.

Ţara a fost spurcată prin ele; Eu Ói voi pedepsi fărădelegea, şi păm‚ntul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

Păziţi dar legile şi poruncile Mele, şi nu faceţi nici una din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte Ón mijlocul vostru.

Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, care au fost Ónaintea voastră Ón ea; şi astfel ţara a fost p‚ngărită.

Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau Ón ea Ónaintea voastră.

Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Păziţi poruncile Mele, şi nu faceţi nici unul din obiceiurile ur‚te care se făceau Ónaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.î