Book of Leviticus, глава 1

Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul Ónt‚lnirii, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: C‚nd cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă fie din turmă.

Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa cortului Ónt‚lnirii, Ónaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.

Să-şi pună m‚na pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.

Să junghie viţelul Ónaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să aducă s‚ngele, şi să-l stropească de jur Ómprejur pe altarul de la uşa cortului Ónt‚lnirii.

Să jupoaie viţelul adus ca ardere de tot, şi să-l taie Ón bucăţi.

Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar şi să pună lemne pe foc.

Preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.

Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele; şi preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur.

Să-l junghie Ón partea de miazănoapte a altarului, Ónaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească s‚ngele pe altar de jur Ómprejur.

El să-l taie Ón bucăţi; şi preotul să le pună, Ómpreună cu capul şi grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar.

Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele, şi preotul să le aducă pe toate, şi să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel.

Preotul să aducă pasărea pe altar; să-i despice capul cu unghia, şi s-o ardă pe altar, iar s‚ngele să i se scurgă pe un perete al altarului.

Să scoată guşa cu penele ei, şi s-o arunce l‚ngă altar, spre răsărit, Ón locul unde se str‚nge cenuşa.

Să-i fr‚ngă aripile, fără să le dezlipească; şi preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.