Book of Malachi, глава 1

Prorocia, Cuv‚ntul Domnului către Israel, prin Maleahi: ÑV-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: ,Cu ce ne-ai iubit?î Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov, şi am ur‚t pe Esau, i-am prefăcut munţii Óntr-o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.

Iar dacă ar zice Edomul: ÑSuntem nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dăr‚măturile!î aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ÑSă zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: ,Ţara răutăţiií, şi ,Poporul pe care S-a m‚niat Domnul pentru totdeauna!î Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta, şi veţi zice: ÑMare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!î Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi o slugă pe stăp‚nul său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăp‚n, unde este teama de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu, şi care ziceţi: ÑCu ce am nesocotit noi Numele Tău?î ñ ÑPrin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate!î Şi dacă ziceţi: ÑCu ce Te-am spurcat?î ñ ÑPrin faptul că aţi zis: ,Masa Domnului este de dispreţuit!î C‚nd aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? C‚nd aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama de ea? zice Domnul oştirilor.

Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă, c‚nd m‚inile voastre fac astfel de lucruri? zice Domnul oştirilor.

ÑCine din voi va Ónchide porţile, ca să n-aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N-am nici o plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de m‚ncare din m‚na voastră nu-Mi sunt plăcute!

Căci de la răsăritul soarelui p‚nă la asfinţit, Numele Meu este mare Óntre neamuri, şi pretutindeni se arde tăm‚ie Ón cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de m‚ncare curate; căci mare este Numele Meu Óntre neamuri, zice Domnul oştirilor.

,Dar voi Ól p‚ngăriţi, prin faptul că ziceţi: ,Masa Domnului este spurcată, şi ce aduce ea este o m‚ncare de dispreţuit!í Voi ziceţi: ,Ce mai osteneală!í şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag: ,Iată darurile de m‚ncare pe care le aduceţi! Pot Eu să le primesc din m‚inile voastre? zice Domnul.

ÑNu! blestemat să fie Ónşelătorul, care are Ón turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu sunt un Œmpărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este Ónfricoşat printre neamuri.