Book of Micah, глава 2

Vai de cei ce cugetă nelegiuirea şi făuresc rele Ón aşternutul lor; c‚nd se crapă de ziuă o Ónfăptuiesc, dacă le stă Ón putere.

Dacă poftesc ogoare, pun m‚na pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ÑIată, Eu am de g‚nd să aduc o nenorocire Ómpotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veţi feri grumazii, şi nu veţi mai umbla cu capul at‚t de sus, căci vremurile vor fi rele.

Œn ziua aceea, veţi ajunge de pomină, veţi boci, şi veţi zice: ÑS-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăv‚rşire! Partea de moştenire a poporului meu trece Ón m‚na altuia! Vai! cum mi-o ia! Ogoarele noastre le Ómparte vrăjmaşuluiÖ!î De aceea nu vei avea pe nimeni care să Óntindă fr‚nghia de măsurat pentru sorţul tău, Ón adunarea Domnului.î ÑNu prorociţi!î zic ei. ÑSă nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai Óncetează!î ñ ÑEste Domnul at‚t de grabănic la m‚nie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?î ÑDa, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire!

De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaş; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniştiţi şi n-au gust de război.

Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor.

Sculaţi-vă, şi plecaţi, căci aici nu este odihnă pentru voi; căci din pricina spurcăciunii, vor fi dureri, dureri puternice.

Da, dacă ar veni un om cu v‚nt şi minciuni, şi ar zice: ÑŒţi voi prooroci despre vin, şi despre băuturi tari!î acela ar fi un prooroc pentru poporul acesta!

ÑTe voi str‚nge Ón Óntregime, Iacove! Voi str‚nge rămăşiţa lui Israel, Ói voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul, ca pe o turmă Ón păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni.

Cel ce va face spărtura se va sui Ónaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă şi vor ieşi pe ea; Ómpăratul lor va merge Ónaintea lor, şi Domnul va fi Ón fruntea lor.î